TZ nad 40 tis. Kč

Dobrý den, prosím o odpověď: Jsme příspěvková organizace, provedli jsme TZ budovy – nova podlaha. O tuto částku jsme zvedli odpisy budovy. Kde bych našla v zákoně, vyhlášce, že o TZ se zvedne cena budovy a odepisuje se hned ten měsíc, kdy došlo ke zvýšení. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. […]

Bezúplatně předaný pes od VÚJ

  Vážená paní Mašková, mám na Vás prosbu ohledně zařazení do majetku – nevím si s tím rady a vy jste mi už několikrát, když jsem si nevěděla rady „poradila“. Chyba se nám ukázala ve čtvrtletních kontrolách PAP.   Kontrola ukázala – Úřad pro zast. státu nám bezúplatným převodem/nabytí jiné změny dospělá zvířata – hodnota 100,–  předal psa.   […]

Pořizovací cena SW

Dobrý den, naše organizační složka státu, bude zadávat veřejnou zakázku na následujícího vytvoření díla (viz. příloha a níže  – jedná se o redakční systém pro webovou prezentaci). Můj dotaz zní, jestli na toto mohu z účetního hlediska pohlížet jako na jednu věc – SW a mohu všechno účtovat přes účet 041, a to včetně bodu […]

Předpisy

Dobrý den, pracuji na obecním úřadě krátce a zatím se seznamuji, jak to tu chodí a jak se vedlo účetnictví přede mnou atd. proto bych se chtěla zeptat na tyto otázky: Když obec ví dopředu, že dostane nějaké peníze, musí se nejprve zaúčtovat nějaký předpis a pak znovu zaúčtovat přímo dané peníze, které došli? Např. […]

Majetek města určený k prodeji za 15 let

Dobrý den, město uzavřelo v roce 2005 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy „Město – přepojení lokality…………. “, ve které se dohodlo, že budoucí kupující počínaje rokem 2005 zahájí placení zálohové části kupní ceny ve výši 541.420,- Kč ročně, a to po dobu 15-ti let se splatností vždy k 30.6. daného kalendářního roku tj. celkem […]

Podrozvahové účty

Dobrý den, na podrozvahových účtech (909) máme evidovány vrty, prameny v historických cenách (od r. 1960). Nyní probíhají rekonstrukce těchto vrtů. U původního vrtu (909) byly vyměněny části a provedena dostavba, v ocenění dle fa byl zařazen “nový” vrt s inventárním číslem 021/042. Historická cena zůstala na 909. Je možné vrty a prameny, které jsou […]

Ocenění dlouhodobého majetku

Dobrý den, náš odbor VZ předložil k úhradě fakturu za pronájem sálu, platbu zařadili do investičních výdajů (součást nákladů na pořizování dlouhodobého majetku). Sál se pronajal z důvodu projednání s občany určité investiční akce (rekonstrukce ulice). Je to takto v pořádku? Vstupuje tento náklad do ceny budovaného dlouhodobého majetku? Vyhláška č. 410/2009, § 55 tento konkrétní náklad neuvádí, v pokynu […]

Projekt MAS

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu s účtováním projektu MAS. Jedná se o rekonstrukci tří učeben, kdy u dvou bude výměna lina (nemělo by být TZ) a potom se bude jednat pouze o vybavení. Peníze nám ještě zaslány nebyly, měly by přijít až po vyúčtování projektu. Budeme vše zatím hradit z provozních peněz. Můžu […]

Nákup a prodej zboží – ČÚS 707

Dobrý den paní Mašková, než se začnu ptát, posílám srdečný pozdrav z Ústí nad Labem a těším se, že se uvidíme. Chci se zeptat. Naše organizace nakoupila mycí pěny a bude je za pořizovací cenu prodávat klientům (žádný zisk). Sklady dosud nemáme. Musím začít účtovat sklad nebo můžu pěny přijmout na 335 a vždy když se […]

Kurzové rozdíly – pevný kurz

Dobrý den, trochu se motám v kurzových rozdílech. Četla jsem Vaši odpověď na kurzové rozdíly ze dne 1.3.18. Chtěla bych si ujasnit jak se proúčtovávají kurzové rozdíly když máme stanoven pevný kurz k 1.1. Zaplatili jsem za materiál 1 218 Kč /tj. 47,69 Eur/. Těchto 47,69 Eur jsem převedla z eurového účtu E+ na korunový […]