Transfer ze SFŽP

Dobrý den, nová státní příspěvková organizace poprvé uzavřela se SFŽP smlouvu o poskytnutí podpory na investiční akci-11 zastavení naučné stezky (obsahuje licenci, sochy, cedule, povalové chodníky, přístřešek, uhlířská chaloupka, mobiliář-lavice, stoly) prostřednictvím Národního programu Životního prostředí, tak raději potřebuji Vaši odbornou pomoc při zaúčtování. Celkové výdaje jsou 1 076 014,-Kč, 85% je dotace 914 611,-Kč […]

Pronájem nebytových prostor

Dobrý den, mám dotaz ohledně pronájmu nebytových prostor, které jsou v majetku města: Zřizovatel dal své příspěvkové organizaci do výpůjčky nebytové prostory v budově (např. v budově školy + tělocvičnu), může příspěvková organizace tento majetek krátkodobě pronajmout úplatně druhé příspěvkové organizaci, která má stejného zřizovatele? Mohou si takto příspěvkové organizace mezi sebou účtovat pronájmy těchto prostor? Nebo si […]

Zřízení věcného břemene

Dobrý den, v dubnu obec sepsala s E.ONem Smlouvu o zřízení VB na vysoké napětí (po obecním pozemku povede část vysokého napětí). Náhrada za zřízení měla být 1000,- Kč. Zaúčtovala jsem tedy předpis: 311/0100 ………. MD 1000,- 609/0300 ………. D 1000,- Nyní přišla částka na účet. Zaúčtovala jsem to takto: 311/0100 ………………. D 1000,- 231/0100/položka […]

Pořízení majetku

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás s níže uvedeným dotazem. Zakoupili jsme nový elektrický přístroj do kuchyně, který je multifunkční a tudíž nahradí tři stávající spotřebiče. Přípravu elektroinstalace pro nový přístroj nám provedla odborná firma (cena 7.000,00 Kč), přívod vody naši zaměstnanci s pořízením materiálu hotovostním nákupem (cca 6 hodin, nákup ve výši 1.000,00 […]

Spoluúčast pojistné události

Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně správného zaúčtování pojistné události: – jak správně zaúčtovat spoluúčast školy při úrazu žáka. Např.pokud spoluúčast školy při úrazu činí 1.000 Kč. Děkuji Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Ocenění zásob za 1 Kč před prodejem

Dobrý den, ráda bych konzultovala tento případ: Naše nově založené oddělení při své první inventuře na MŽP před lety nalezlo v jednom ze skladů relativně velké množství sad skleniček, váz, popelníků, knih ……broušené sklo, barevné sklo, Karlovarský porcelán, cibulák, dokonce i značkové zboží (vázy,sklenice) zn. Egermann. Vše z doby před 1989, ceny jsou MOC v […]

Veřejná sbírka

Dobrý den, paní Mašková, státní příspěvková organizace bude vyhlašovat veřejnou sbírku. Založil se pro tento účel bankovní účet a já raději potřebuji ověřit, že budu správně účtovat fondově jako o rezervním fondu z jiných titulů SU 414 a že analytickým členěním si rozliším příjmy a následně výdaje pro tuto sbírku? Předem děkuji za odpověď. Odpověď: […]

Směna pozemků

Vážená paní inženýrko, obracím se na vás s prosbou o zodpovězení následujícího dotazu. Město směňuje pozemky s nadací. Ve směnné smlouvě je uvedeno, že hodnota obou předmětů směny je SROVNATELNÁ  (ceny nejsou uvedeny) a žádná ze stran nebude požadovat doplatek. Pozemky města jsme ke dni záměru směny přecenili reálnou hodnotou (kvalifikovaným odhadem). Získané pozemky pak ke dni návrhu […]

Zápis z veřejnosprávní kontroly

Dobrý den, paní inženýrko,   nechci obtěžovat, ale dovolím si zaslat „Zápis z veřejnosprávní kontroly“, o které jsme spolu diskutovaly na semináři. Potřebovala bych to co nejdříve, musím předat námitky zřizovateli, tak bych to mělo být oficiální.   Chtěla jsem vás požádat o stanoviska hlavně –          k bodu Šablony II, kdy jsem převedla peněžní prostředky k 31.12.2018 na účet 414 dle zápisu […]

Nákup vlajky

Dobrý den, obec koupila moravskou vlajku za 400,- Kč. Zaúčtovala jsem to na položku 5179, paragraf 6171. Teď jsem přemýšlela, jestli jsem to neměla zaúčtovat pouze na položku 5139 nákup materiálu. Co je správně? Děkuji. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze […]