Stravování ve školní výdejně, jídlo zajištěno dodavatelsky

Dobrý den paní Mašková, dne 6.12.2017 jsem byla na Vašem školení k Roční účetní závěrce v Ostravě. Pracuji v příspěvkové organizaci (gymnázium), kde máme dodavatelsky zajištěno stravování pro studenty a zaměstnance školy. Dodavatelem je Základní škola, odkud obědy dovážíme. U nás máme pouze výdejnu. Cena stravného je následující : Cena potraviny: 29,-Kč – 15,-Kč hrazeno organizací z FKSP  […]

Účelová dotace od zřizovatele

Vážená paní Mašková, bude nám poskytnuta účelová dotace od zřizovatele na výměnu oken, kterou budeme vyúčtovávat. Je správné takovéto zaúčtování?: předpis dotace 348/401, přijetí dotace na účet 241/348 a zároveň 401/416, faktura za dodávku 5../321 a zároveň 416/401. Úhrada 321/241. Velice děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. […]

Vratka části dotace

Dobrý den, paní inženýrko jsme příspěvková organizace a nevíme si rady s účtováním po kontrole zřizovatele, která nám zaslala výzvu k vrácení části dotace podle § 22 ods. 6  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o neuznatelné náklady dotace na soc. služby v r. 2016. Částku jsme vrátili ve […]

FKSP-dar

Dobrý den, mám dotaz ohledně daru z FKSP při odchodu do důchodu. Dlouhodobě nemocného zaměstnance uznali v roce 2017 plně invalidním (3.stupeň) od 1.6.2017. Toto rozhodnutí bylo do naší organizace doručeno až 14.12.2017. Bohužel jsme zapomněli zaměstnanci dát v roce 2017 dar z FKSP při 1.odchodu do důchodu. Lze doplatit tento dar v roce 2018 […]

DPPO

Dobrý den paní Mašková. Jsme příspěvkovou organizací ve školství. Máme tedy sníž.základ daně, do částky 300.000,- Kč. Za rok 2017 máme výsl.hospodaření  =  Kč + 173.254,92. Doplňkovou činnost vedeme odděleně a výsl.hospodaření = 95.831,- /v tom nájmy,kávomat a reklama=30.000,-/. Výsl.hospodaření za hlavní čin. = 77.423,92. V tiskopise Přiznání k dani z příjmu právn.osob za rok 2017 jsem  tento […]

Dlouhodobý majetek – odpisování

Vážená paní Mašková, velice Vás zdravím a obracím se na Vás s níže uvedeným dotazem: V roce 2017 byla naše paní ředitelka pověřená vedením jiné příspěvkové organizace /zřizovatel kraj/ a stále se potýkáme s napravováním vyvstalých problémů vedených v účetnictví – v majetkové evidenci. Na základě provedené inventarizace jsem zjistila níže uvedené nesrovnalosti v majetku:   Budova zapsaná v katastru nemovitostí, […]

Darované fotografie, květiny na pol. 5139

Vážená paní inženýrko, prosím o konzultaci následující záležitosti. Zaměstnanec daroval obci vlastnoručně zhotovené fotografie, dle kterých nechala obec zhotovit fotoplátna (poř. cena 1 ks 1 tis. kč). Další výdaj s poř. fotopláten není. Se zaměstnancem bude sepsána dohoda o přenechání autorských práv. Účtuju na pol. RS 6127, účet 042. Zařadím na 032 (umělecký předmět). Je […]

Nájem pozemku v souvislosti se stavbou

Vážená paní inženýrko, obracím se na vás s prosbou. Jak zaúčtovat nájem pozemku (ve vlastnictví kraje) dle uzavřené nájemní smlouvy, kdy město provádí stavbu „Položení optického kabelu“, v rámci které dojde ke křížení silnice protlakem na pronajatém pozemku. Bude uvedený výdaj vstupovat do ceny DHM či má být účtován přímo do nákladů? Spolu s nájemní smlouvou město uzavřelo i smlouvu o budoucí smlouvě […]