FKSP, provozní prostředky, fond odměn – čerpaní

Dobrý den,  ráda navštěvuji Vaše kurzy, kde nabízíte i možnost dotazu prostřednictvím emailu. Náš pan ředitel se rozhodl oceňovat zaměstnance u příležitosti pracovního výročí 5,10,15 let a vyhlásit anketu o nejlepšího pracovníka, kterého chce také odměnit. Vyhláška o FKSP nám to nedovoluje. Myslíte, že by se tyto odměny mohly vyplatit z provozních prostředků, popř. po jejich […]

Ubytování a strava žáků

Dobrý den, mám dotaz zda může PO zřízená Krajským úřadem hradit stravné a ubytování žáků, kteří se zúčastnili regionálního kola soutěže, kterou pořádala jiná škola. Děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

VB, faktura

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké je možné účtování: V obci bude udělána nová přípojka od Eonu. Byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Na základě této smlouvy obec obdrží 1400,- Kč. Peníze ještě nemáme, ale tuto smlouvu jsem zaevidovala jako předpis: 609/0300 na D, 311/0100 na MD. Je možné toto zaúčtování? […]

Transferový podíl

Vážená paní Mašková, ráda bych se zeptala, jak správně postupovat v případě, kdy na majetek zařazený v roce 2014 za částku 536973 Kč, byla poskytnuta v témže roce dotace ve výši 508889,70 Kč a tato dotace nebyla až doposud formou transferového podílu rozpouštěna. Dle mých propočtů mělo být od roku 2014 do roku 2017 rozpuštěno […]

Doúčtování částky k již zařazenému majetku

Vážená paní Mašková, v roce 2012 jsem zařadili majetek a začali odepisovat, v letošním roce jsem zjistila, že k tomuto již zařazenému majetku je na účtu 042700 vedena ještě částka 453826 Kč, která nebyla v době zařazení k tomuto majetku připočtena. Jak se mám správně vypořádat s tímto problémem? Děkuji za odpověď a přeji hezký […]

Zájezd + masáž z FKSP

Vážená paní Mašková, prosím o radu, jak správně postupovat v této situaci. Jsme PO – mateřská škola a z fondu FKSP jsme v 07/2018 uhradili zálohovou fakturu na 35 tis. Kč na dvoudenní zájezd na Jižní Moravu pro naše zaměstnance. Zájezd se měl uskutečnit letos v 09/2018 s tím, že nám pošlou konečnou fakturu na […]

Přijatý finančně učelový dar

Dobrý den paní Mašková, chtěla bych se zeptat, zda finančně účelové dary u příspěvkových organizací podléhají dani z příjmu nebo zda jsou od daně osvobozeny? Dar budeme přijímat se souhlasem a jménem zřizovatele. Předem Vám děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a […]

Zlepšený VH příspěvkové organizace

Dobrý den, na základě účetní závěrky a rozboru hospodaření příspěvkové organizace za 3.čtvrtletí, je již teď zcela jisté, že příspěvková organizace vykáže na konci roku zlepšený VH cca 600 tis. Kč (vznikl úsporou peněz z provozního příspěvku od zřizovatele). Příspěvek na provoz byl příspěvkové organizaci schválen jako závazný ukazatel rozpočtu města zastupitelstvem. Může nyní zastupitelstvo na […]

Příspěvek na dopravu

Dobrý den, paní Mašková jsme ZŠ zřízená ÚSC. Zřizovatel poskytl pedagogům naší školy příspěvek na dopravu (včetně částky na odvody 34%). Příspěvek byl zaměstnancům dán do výplat. Původně jsem měla zaúčtováno 521/331 a 524/336,337 (odvody). Bohužel se tento příspěvek nepromítne ve výkazu P104 (mzdový výkaz), který by měl korespondovat v účetnictví s účtem 521. Prosím […]