Obchodní podmínky

 • Platba se provádí převodem na účet na základě vystavené faktury. Veškeré fakturační záležitosti se řeší formou emailu, kontaktní email : objednavky.maskova@ucetnicvivuj.cz nebo masek@ucetnictviobce.cz 
 • Počet dotazů je neomezený.
 • Členský poplatek je 1358 Kč.
 • Členský poplatek je stejný pro všechny zaregistrované uživatele, bez ohledu na to, kdy se během roku zaregistrují.
 • Možnost pokládání dotazů je do 31.12.2024.
 • Členství přestává být aktivní k datu 31.12.2024.
 • Dotazy jsou zodpovězeny do 14 kalendářních dnů.
 • V červenci a srpnu jsou dotazy zodpovězeny do 31 kalendářních dnů.
 • Za jednu účetní jednotku může službu využívat neomezený počet uživatelů.
 • Případný zájem o členství v roce 2024 se řeší od 1.1.2024.
 • Lektorka se zavazuje k zodpovězení dotazů, které jsou srozumitelné, obsahují veškeré informace k dotazu, v případě nejasností lektorka vyžaduje doplnění informací tak, aby mohl být dotaz zodpovězen.
 • Lektorka odpovídá pouze dotazy spojené s účetní legislativou, jedná se o subjektivní stanovisko lektorky.
 • Účetnictví VÚJ s.r.o. se zavazuje nakládat s osobními údaji zaregistrovaných osob, pouze pro vzájemné obchodní účely.
 • Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být bez písemného svolení vlastníka autorských práv rozmnožována, uložena ve vyhledávacím systému, ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoliv elektronickými, mechanickými, fotografickými či záznamovými prostředky. Nesmí být šířeno v papírové, elektronické a jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu autorky.