Stavba nového datového centra

Dobrý den, ještě jeden dotaz : MŽP dokončuje stavbu nového Datové centra. Kromě vlastního díla stavby v “nové” místnosti v 1.etapě (ta se právě končí) se v druhé etapě od stejného dodavatele budou přesouvat některé technologie ze staré serverovny do nové a přestavovat stará. Dle všeho budou stavební práce první etapy splňovat kriteria dokončeného zásahu […]

Dopořízení věci k již pořízenému DDHM

Dobrý den paní Mašková, ráda bych zkonzultovala problematiku “dopořízení” věci k již pořízenému DDHM. MŽP letos pořídilo 2 velkokapacitní kuchyňské nerezové výhřevné trojvany pro výdejnu jídel v budově za 39 990 Kč/ks. Jednalo se o výběr ze standardní nabídky dodavatele. Obsluha ale poté požaduje kryt na únik tepla a páry, který ve standardní nabídce není. […]

Dotace šablony – chybné zaúčtování

Dobrý den paní Mašková, potřebovala bych poradit s opravou chybně zaúčtované dotace v roce 2018 – Šablony. Nevím jak v letošním roce správně opravit. Moc děkuji za pomoc Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Věcné břemeno

Dobrý den paní inženýrko, Mám účetní problém v souvislosti s věcným břemenem. ŘSD realizuje a financuje stavbu obchvatu našeho města. V souvislosti s touto stavbou zřizuje Státní pozemkový úřad pro naše město na svém pozemku VB. VB bude financovat ŘSD spolu s celou stavbou. Dle smlouvy je Státní pozemkový úřad „povinný“, naše město je „oprávněný“, ŘSD je […]

Náklady, které vznikly po zařazení DM nebo chyba?

Dobrý den paní inženýrko, obracíme se na Vás s následujícím dotazem: město v roce 2018 obdrželo na základě darovací smlouvy od Karlovarského kraje povodňový plán vč. elektrocentrály, navigačního přístroje a varovného informačního systému v hodnotě 1 133 688 Kč. Do evidence jsme zavedli zvlášť povodňový plán jako nehmotný majetek a zvlášť jednotlivá zařízení. Nyní v roce 2019 zjistil Karlovarský kraj, že […]

Účelově neurčený peněžní dar

Dobrý den paní Mašková, mám dotaz ohledně účtování finančního daru (účelově neurčeného) a případného porušení rozpočtové kázně. Příspěvková organizace účtovala v roce 2018 přijetí a následné použití finančního daru: 1) 241/378 + 26 500 Kč 2) 378/649 + 26 500 Kč 3) 518/649 – 26 500 Kč K přijetí finančního daru účelově neurčeného dal zřizovatel ve […]

Obec – poštovní služby

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu, budeme provozovat v obci poštu Partner v objektu obce, tudíž náklady na energie apod. bude hradit obec, zaměstnanec pošty bude také pod obcí, budeme dostávat od pošty nějakou odměnu za provedené služby, která by měla zčásti pokrýt mzdu. Musíme mít na tuto činnost živnostenský list? A dále bych potřebovala […]

Nevyfakturovaná dodávka DDHM k 31.12.

Dobrý den, Obracím se na Vás s velikou prosbou. Docela často chodíme na školení paní Jany Maškové, ale co čert nechtěl, nemůžu na ni najít emailovou adresu. Z tohoto důvodu se obracím na Vás. Byla jsem na kontrole naší PO a při kontrole okruhu 558 a 028 jsem samozřejmě narazila na rozdíl. Následně mi paní účetní předložila […]