Rekreace – FKSP

Dobrý den, paní Mašková, z FKSP přispíváme zaměstnancům 4.500,-Kč na rekreaci. V současné době z důvodu Covid 19 cestovní kanceláře nabízejí vouchery s tím, že termín rekreace si každý upřesní až podle momentální situace. Je možné zakoupit z FKSP tento voucher pro zaměstnance, aniž by zde byl termín rekreace a poskytnout ho zaměstnanci za cenu sníženou o příspěvek […]

Inventarizace majetku

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás s prosbou o radu týkající se inventarizace majetku. V § 30 odst. 6 Zákona o účetnictví je mimo jiné uvedeno, že fyzickou inventuru je možné provést dva měsíce po rozvahovém dni, tedy k 28. únoru. V letošním roce jsme se rozhodli tuto možnost využít vzhledem k tomu, že v našem domově důchodců se […]

Bezúplatný převod mezi VUJ

Dobrý den paní Mašková,   Na základě Vašeho školení o majetku příspěvkových organizací a předání kontaktu pro dotazy si Vás dovoluji oslovit s prosbou o radu při účtování bezúplatného převodu majetku (022) mezi VÚJ. Dosud jsme s tímto neměli zkušenost.   Předali jsme na ÚZSVM nabídku, projevila zájem jiná VÚJ.   Pořizovací cena MAJ – 220 000 Kč […]

Dotaz-zavedení lávky do majetku kraje – zjištění existence DHM (nalezený DM)

Vážená paní Mašková, ráda bych se touto cestou na Vás obrátila s prosbou o konzultaci níže uvedeného: Dotaz souvisí se zavedením lávky a vyhlídky v přírodní památce “Vysoký kámen” na části pozemku p. č. 343 v k.ú. Kámen u Kraslic, do majetku kraje. Přírodní památka Vysoký kámen byla původně zřízena jako Chráněný přírodní výtvor Vysoký […]

DPPO

Dobrý den paní Mašková, potřebovala bych znát váš odborný názor. Na úvod jenom poznámka – jsem zaměstnanec VAS, a.s., divize Jihlava a v rámci ekonomických služeb zpracovávám účetnictví pro SVaK Jihlavsko. V souvislosti s vyrovnáním SVaK Ji a Města Jihlavy jsem dostala za úkol udělat předběžný odhad HV 2020 a následně i výši DPPO za letošní rok. Zde […]

Stará kronika

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu, město bude kupovat cca 300 let starou kroniku od občana psanou švabachem. Můžeme vyhodnotit jako kulturní předmět, pořídíme s položkou 6127 a zařadíme na účet 032. Děkuji a přeji hezký den. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet […]

Fyzická inventura v době Covidu

Dobrý den, vážená paní Mašková, prosíme o radu ohledně pozastavení fyzických inventur hmotného majetku. Fyzické inventury se provádí k 31.10.2020 a v období 11 a 12/2020 pouze rozdílově. Bohužel v dané situaci (covid) se fyzické inventury s ohledem na bezpečnost osob jsou u nás pozastaveny. Ústřední inventarizační komisi o této skutečnosti budeme informovat. Můžeme fyzické inventury posunout […]

Opravná položka k věcným břemenům + převzatý majetek z PO

Dobrý den, na základě účasti na školení “Účetní standardy pro ÚSC a PO” jsme se dozvěděli o účtování opravných položek u majetku v souvislosti s věcným břemenem pasivním. Jelikož toto nemáme ošetřeno ve vnitřní směrnici, neúčtujeme. Chtěli bychom toto změnit a prosíme ujasnění postupu. Pokud tedy máme věcné břemeno pasivní ve výši nad 40 tis. Kč k […]

Refundace mzdy

Dobrý den, paní Mašková, Obracím se na vás s dotazem. Máme zaměstnankyni, které byla refundovaná mzda. Postupovala jsem následovně:  mzda 1 668 Kč   521 xxx/331, SP 144 Kč 5 24 xxx/331 a ZD 370 Kč  524 xxx/331                           Fa vydaná (refundace mzdy)  2 233 Kč   311 xxx/521 xxx, SP a ZP 524 xxx Nebo mám naúčtovat mzdu […]

Reálná hodnota majetku určeného k prodeji

Dobrý den, paní Mašková, prosím Vás o kontrolu zaúčtování, jedná se totiž o první přecenění na reálnou hodnotu (RH) u majetku určeného k prodeji u nové státní příspěvkové organizace. RH 43.560,-Kč je mnohem nižší než pořizovací cena (PC) 835.378,-Kč. Zůstatková cena (ZC) 61,-Kč a Oprávky  835.317,-Kč. Zrušení oprávek 082 MD x 407D 835.317,- Přecenění majetku […]