Zaúčtování daň úspory r.2014

Dobrý den paní  Mašková. Můžete mi prosím Vás poradit se zaúčtováním daň. úspory tři roky zpět, chtěla bych ještě zaúčtovat do závěrky roku 2017. Výsledek hospodaření roku 2014, z toho 19 %, činí daň úsporu roku 2014, kterou máme možnost použít na úhradu ztrátových akcí v létě 2017. V naší přísp.organizaci to byly čtyři letní tábory, které skončily […]

Přijatá záloha na transfer

Vážená paní Mašková, Prosím Vás o radu, jak řešit následující situaci V roce 2015 jsme vyřadili drobnou stavbu likvidací (s předpisem částečné úhrady škody) Zaúčtovala jsem 2015 Vyřazení v PC                    081 /   021           61.700,- Zůstatková cena               547 /   081           55. 530,-   Zjistila jsem, že o 55 530,-  nesedí  okruh 0XX  – 401 V roce 2017 jsem zaúčtovala: 401  / […]

Daňová úspora

Dobrý den paní Mašková, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem ohledně účtování daňové úspory. Byla jsem u Vás celkem na dvou školeních, kde jste nám dávala Vaši adresu, proto jsem se rozhodla toho využít a požádat Vás o pomoc. Jsme příspěvková organizace (ZUŠ) a v roce 2016 jsme si (jako veřejně prospěšný poplatník) snížili základ […]

Mylná platba – 2 inkasovaná pohledávka

Dobrý den, paní Mašková, obracím se na Vás s prosbou o radu. Chtěla bych se ujistit, zda účtujeme správně stravné v naší škole. Předpis stravného účtujeme 315/602, úhradu 241/315. Nyní se stalo, že jedna studentka zaplatila stravné dvakrát a nejsem si jistá, jak mám účtovat vrácení té jedné platby. Moje předchůdkyně účtovala vrácené stravné na 602/241.  Nevím […]

Výkaz PAP

Dobrý den, paní Mašková mám k Vám  velikou prosbu ohledně odpovědi na otázku , zda  nemá vliv na provádění PAP  u příspěvkové organizace skutečnost , že ve stálých aktivech má hodnotu předaného majetku  k hospodaření dle zřizovací listiny, tento majetek odepisuje.Organizace má tudíž hodnotu  netto aktiv více než 100 mil. Kč. Bez hodnoty tohoto předaného […]

Stravenky fksp

Dobrý den, prosím měla bych dotaz ohledně zaúčtování příspěvku na závodní stravování. Obědy stojí 26,-Kč, fksp bude hradit polovinu, tedy 13,-Kč. Mohu to zaplatit celé z fksp oproti pohledávce za zaměstnacem? Anebo lze rovnou zaplatit polovinu z fksp a zaměstnanci pošlou druhou polovinu na bú. /jedná se pouze o 10 zaměstnanců/. Po vašem školení jsem […]

Pořízení DHM z fondu investic a z úvěru

Dobrý den, dovolila jsem si Vás oslovit jako účastnice semináře Dlouhodobý majetek a jeho odpisy. V poskytnutém materiálu je podrobně popsán majetek pořízený úvěrem, ale mám dotaz k účtování fondu investic.   Pořizovací cena auta 906 556,- Kč dle kupní smlouvy včetně jednorázového poplatku (4510,-Kč) Část auta je zaplacena z fondu investic a část auta z úvěru (5 let). Dle […]

Transfer poskytnutý se zálohami, vyúčtování v následujícím období, záloha k 31.12. nespotřebována

Dobrý den paní Mašková.   Jsem účastnicí Vašich kurzů pro PO. Využívám Vaší nabídky z kurzů a prosím Vás o radu. Jsme MŠ příspěvková organizace. V roce 2017 byla MŠ poskytnuta dotace MŠMT, EÚ tzv. Šablony. Na realizaci projektu je 24 měsíců v jejichž průběhu se odesílají zprávy o průběžném realizování jednotek aktivit a naplnění výstupů z těchto jednotek. […]

Transfer poskytnutý zálohou, vyúčtování v následujícím období, výše zálohy k 31.12. nespotřebována

Vážená paní Mašková, minulý týden jsem se zúčastnila Vašeho semináře, kde jste nabízela zodpovězení dotazů. Dovoluji si Vás tedy požádat o radu ohledně vratky transferů. Jako účetní pracuji třetím rokem a ještě jsem vratky neúčtovala a tak si nevím rady. Jedná se o účelovou dotaci  na rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství s […]

Muzejní sbírky od 1.1.2018

Dobrý den, jsme příspěvková organizace a máme Muzeum silnic. Od nového roku se mění legislativa a my již budeme muset sbírkové předměty účtovat na účet 032. Doposud jsem účtovali na účet 549/321 a hradili z provozu. Dále jsme zaúčtovali do podrozvahy na účet 909/999 Mám dotaz: 1.)    Tím, že budeme účtovat na účet 032 měli bychom hradit z investičního […]