Koupě elektrovozidla – investiční transfer

Dobrý den paní Mašková, předplatné uhrazeno a děkuji za vyřízení. Nezlobte se, že píši sem. Jedná se o účtování dotace ex-post z IROP 101.výzvy-pořízení elektroautomobilu pro soc. služby.  Jsme PO zřízená ÚSC. Nejsme plátci daně. Dostali jsme podklad, že se bude účtovat jako o transferu bez povinnosti vypořádání. Byla sepsána smlouva o dílo jejíž součástí […]

DDHM

Dobrý den, prosím o radu – naše výrobní středisko Dřevovýroba vyrábí pro potřebu naší organizace různé dřevěné výrobky (cedule, lavičky apod.), které jsou součástí „infosystému“ v terénu. Infosystém vedeme jako soubor DDHM s operativní evidencí dle územních pracovišť, kam jsme dávali všechny výrobky: 028/088 5xx/3xx. Do současné doby jsme měli dolní hranici DDHM 1000,-. Nyní chceme […]

Výpůjčka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat , máme smlouvu o výpůjčce na movité a nemovité věci jedná se o věci, které jsou každá zvlášť za méně než 40 000,00Kč. Bude stačit pokud to zaúčtuji MD 999/ D 966 (sečtu všechny dohromady). Děkuji Odpověď: Dobrý den, doporučuji účtovat prostřednictvím účtu 901 – Ostatní majetek, účet 966 […]

Pojistná událost

Dobrý den paní inženýrko, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Organizace uplatnila v roce 2021 pojistnou událost za poškozený nábytek při vodovodní škodě na domově mládeže. V roce 2021 jsme uhradili fakturu za nový nábytek ve výši 144.474 Kč – zaúčtováno 511/321. K 31.12.2021 nebyla pojistná událost ještě uzavřena a na základě předběžného odhadu pojišťovny jsem zaúčtovala dohadnou položku […]

Investice z IROP

Dobrý den, paní Mašková, potřebovala bych poradit, zda je účtování správně. Jsme ZŠ zřízená ÚSC. Jsme v projektu od IROP. Jedná se o investiční dotaci, financování je ex post. Zakoupili jsme interaktivní tabuli celkem za 52.514,-Kč. Z toho 95% (49.888,30 Kč) je dotace z IROP a 5% (2.625,70 Kč) spoluúčast školy. Než bude vyúčtování, bude […]

FKSP občerstvení

Dobrý den paní inženýrko, škola uspořádá ke Dni učitelů posezení spojené se sportovním programem. Občerstvení připraví zaměstnanci ve ŠJ. Bude vystavena faktura na potraviny, zaúčtováno 412/243. Jelikož se bude jednat o vařené jídlo, musí být proúčtována i režie – energie? Pokud ano, jak proúčtovat? Děkuji za odpověď. Odpověď: Dobrý den, jedná se  náklady na sportovní […]

Dotaz DPH

Dobrý den, paní Mašková, pokud je to možné touto cestou, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně obratu k DPH. Obdrželi jsme finanční dar ve výši 50 000 Kč, který bychom využili pro prezentaci školy nebo bychom za něj nakoupili učební pomůcky pro žáky. Mám dar započítat do obratu pro DPH? Předem Vám děkuji za odpověď a […]

ZUŠ – Město – DP za rok 2021

Dobrý den, zasílám přiznání ke kontrole. Předem Vám děkuji. 1. Pomocné dokumenty: Použila jsem tabulku pro DPPO viz. příloha. V příloze je také čtvrtletní výkaz mzdy (příloha-SKM……3480) Dále je v příloze rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha Dále jsem nedávala daňovou úsporu, ale máme paní, která má invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (příloha-SKM…..5230) […]