Odloučené pracoviště

Dobrý den, Jsme organizace VÚ, SVP, SŠ a ŠJ , zřizovaná MŠMT a chtěla bych se na Vás obrátit s následnými dotazy. Od srpna 2020 bude fungovat odloučené pracoviště SVP v Táboře, budou zde 3 zaměstnanci ( zatím neuvedeno v zřizovací listině a rejstříku-žádost podána).Nyní jezdí zaměstnanci na cestovní příkaz, jezdí na pracovní cestu do Tábora. Až budeme […]

Dotaz k účtování-stravování

Dobrý den paní Mašková, chtěla bych se Vás zeptat na účtování stravného. Jsme PO a organizujeme pro zaměstnance kulturní a sportovní akci. Akce proběhne v prostorách organizace. Někteří zaměstnanci mají místo výkonu práce v místě, kde proběhne akce, ale většina zaměstnanců přijede z jiných pracovišť. Zaměstnancům poskytujeme stravné formou stravenky ve výši 100,- K a dle kolektivní smlouvy […]

Reálná hodnota majetku určeného k prodeji

Dobrý den, paní Mašková, prosím Vás o kontrolu zaúčtování, jedná se totiž o první přecenění na reálnou hodnotu (RH) u majetku určeného k prodeji u nové státní příspěvkové organizace. RH 43.560,-Kč je mnohem nižší než pořizovací cena (PC) 835.378,-Kč. Zůstatková cena (ZC) 61,-Kč a Oprávky  835.317,-Kč. Zrušení oprávek 082 MD x 407D 835.317,- Přecenění majetku […]

Dotaz – účtování věcného břemene

Dobrý den paní Mašková, mám prosbu. Škola uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 1071/6 H.Slavkov za úplatu jednorázovou ve výši 1.340 Kč+DPH. Smlouvu pan ředitel podepsal po schválením Zastupitelstvem  kraje (zatím ji ve škole nemáme, asi je nejspíše na KÚ). Byl proveden vklad […]

Nevyčerpaná dotace

Dobrý den paní Mašková, měli jsme projekt Obědy do škol na školní rok 2019/2020. Na konci roku 2019 jsem nevyčerpanou dotaci převáděla do RF (414) a to takto: 388/414, v roce 2020 jsem dotaci čerpala: 414/672. Nyní je projekt ukončen a nám na 414 zůstala nevyčerpaná dotace, kterou vracíme. Ráda bych se zeptala, zda můžu […]

Proúčtování záloh zaměstnanců

Vážená paní Mašková, prosím o radu v proúčtování stálých záloh zaměstnancům. Zaměstnancům vyplácíme začátkem roku stálé zálohy na nákup, kdy si zálohy účtuji na účet 335/261, kde je mám po celý rok. V průběhu roku, kdy si zaměstnanci chodí vyúčtovávat doklady ze záloh, účtuji na nákladový účet oproti pokladně 5xx/261. K 31.12. daného roku si […]

Oprava lesní cesty

Dobrý den, prosím potřebuji poradit. Dle smlouvy o dílo se provedli stavební práce “Rekonstrukce lesní cesty” Opravili jsme lesní cestu. Na tuto opravu je zažádáno o dotaci. Kolegyně když dávala žádost o dotaci tak zadala, že  to bude akce investiční a SZIf teď po nás chce ,aby oprava prošla přes 042 Zřizovací listinou  jsme tento […]

Úhrada dluhu z r. 2011

Dobrý den, paní Mašková, obracím se na Vás s žádostí o konzultaci, zda zaúčtovat přijatou platbu za dluh z roku 2011, který je zaúčtován v podrozvaze, do výnosů a odúčtovat z podrozvahových účtů?  Předem děkuji a hezký den Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a […]

Dotace na pracovní místo

Dobrý den paní Mašková, chtěla bych poprosit o radu k účtování příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele. Dohodu o poskytnutí příspěvku máme sepsanou s realizátorem, což je dle dohody Pakt zaměstnanosti Kraje, z.ú. (dále PZOK) a je poskytnuta z programu “Do práce s paktem zaměstnanosti” (realizátorem tohoto programu je MPSV, financováno z Operačního programu Zaměstnanost). Nebylo mi úplně jasné, kdo […]

Faktura k proplacení do pokladny

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, koho uvádět na faktuře jako objednávajícího v případě, že se jedná o fakturu uhrazenou zaměstnancem, kterému je následně proplacena v hotovosti na pokladně. Zaměstnanec například pro potřeby města nakupuje nějaký materiál, má podepsanou předchozí žádanku s příslušnými podpisy (vedoucí, příkazce operace, správce rozpočtu), materiál nakoupí a klasický paragon si nechá […]