Stromořadí u cyklostezky

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu, město plánuje vybudovat cyklostezku a na daný projekt bude žádáno o dotaci. U cyklostezky by mělo být vysazeno stromořadí. Měla by být dotace rozdělena na investiční (cyklostezka – účet 042) a neinvestiční (stromořadí)? Podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 55, písm. h) nejsou součástí ocenění DNM a DHM a TZ náklady na […]

Zpráva o výsledcích finanční kontroly

Dobrý den paní Mašková. Můžete mi prosím poradit  ohledně vyplňování formuláře ohledně hlášení o výsledcích  finančních kontrol za rok 2019. Jsme příspěvkovou organizací , neúčtujeme v plném rozsahu, nemáme interní audit, nevykonáváme veřejnosprávní kontrolu, účtujeme ve zkráceném rozsahu. Pouze jedenkrát za rok jsme kontrolování naším zřizovatelem tj. magistrát města, který má kontrolní skupinu a vykonává […]

Obraz

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu, v majetku máme zařazený obraz, který byl pořízen v roce 2011 a jeho pořizovací cena je 1 Kč. Vzhledem k tomu, že visí v salónku, který chce město pronajímat, nechali jsme udělat odhad ceny daného obrazu kvalifikovanou osobou (ne znalecký posudek) pro případ např. poškození (pojišťovna). Odhadnutá cena je […]

Platba kartou

Dobrý den, velice prosím radu, jak správně zaúčtovat platbu školní kartou. Pan ředitel zaplatil kartou věcné ceny pro žáky v soutěži. Paragon má všechny náležitosti včetně razítka. Na výpise z banky se projevilo za 2 dny. Zaúčtovala jsem jako interní doklad:  MD 501 / D 335. Výpis jsem zaúčtovala MD 335 / D 241. Je […]

Elektronické stravenky

Dobrý den paní Mašková, jsme PO zřízená Olomouckým krajem, a od 1.1.2020 jsme přešli na poskytování elektronických stravenek zaměstnancům. Nevím, jestli dále máme v případě nákupu el. stravenek (dobíjení karty, kterou zaměstnanec převzal) účtovat o nákupu a výdeji cenin. Hledala jsem různě a nevím, zda se jedná o dobití kreditu a tedy účtování bez 263, nebo […]

Dohadná položka pasivní – 388

Dobrý den, paní Mašková. Moc prosím o radu ohledně dotace. V prosinci jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci ulice, která byla už v prosinci i vypořádána. Do majetku ale budeme zařazovat až v lednu – po kolaudaci. Tudíž nám na konci účetního období vznikl záporný zůstatek na účtu 388, který nám bude figurovat v inventurách. Může to tak být nebo […]

Správa a vedení účetnictví SVJ

Dobrý den, město dříve vlastnilo byty, jejichž správu zajišťovala zřízená PO města a které v minulosti po několik let postupně tyto byty prodávalo občanům (zpravidla bývalým nájemcům). Jakmile vznikaly v prodaných domech SVJ, pomáhala PO města při jejich zakládání, následně byl u některých SVJ požadavek na správu a vedení účetnictví těchto SVJ. Posléze tato PO […]

Účastnický poplatek

Dobrý den paní Mašková, naše příspěvková organizace letošní rok pořádá soutěž “Studentský design”. Do soutěže se přihlašují umělecké školy a za každé umělecké dílo je vybírán účastnický poplatek ve výši 1.000,00 Kč. Chci se zeptat, na který výnosový účet bychom jako organizace měli účastnický poplatek účtovat (zatím dávám na 609 – vlastní výkony, ale nejsem […]

Rekondiční pobyt

Dobrý den, strážníkům Městské policie byly schváleny tzv. “rekondiční pobyty”, které budou hrazeny z rozpočtu města. Na jakou položku rozpočtové skladby by bylo správné tyto výdaje zahrnout? Myslím si, že by to mělo být paragraf 5311, položka 5499. Do nákladů pak na 527? Nebude hrazeno ze sociálního fondu, ale přímo z rozpočtu města. Děkuji za […]