Kotelna

Dobrý den paní Mašková, mám na Vás prosbu ohledně kotelny a jejího vybavení. Opravovala se Základní škola – zateplení, výměna oken, střecha vč. nástavby + rekonstrukce stávající kotelny objektu. PO nemá kotelnu zvlášť evidovanou. Co se týká budovy je TZ, ale nevím co s vybavením kotelny (technologii) – vše je nové. Odbor investic specifikoval jako […]

Sbírka muzejní povahy

Dobrý den, paní inženýrko, s Vaším svolením, Vám dle dohody na školení v Karlových Varech dne 3.10.2019, zasílám dotaz ohledně sbírky muzejní povahy. Nyní máme v majetku zavedený historický porcelán na kartách v různém počtu a v různých cenách, celkem za cca 330 tis. Kč na účtu 032. Nyní se chystáme prostřednictvím kurátorky podat žádost […]

Převod invest.příspěvku do provozních nákladů

Dobrý den, u školy – přísp.organizace, došlo k rozpočtovému opatření a část nevyčerpaného investičního příspěvku zřizovatele, byla převedena na neinvestiční příspěvek na provoz školy. Celý invest.příspěvek je nyní ve fondu investic. Nevyčerpanou část potřebuji převést na účet 67. Prosím o radu při zaúčtování této transakce. Děkuji.   Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte […]

TZ budovy pořizované náejmcem a s tím související zápočet

Vážená paní Mašková, prosím o radu ohledně účtování. Město má v majetku budovu a nový nájemce udělá technické zhodnocení, které bude se souhlasem města odepisovat a na výši TZ provede město zápočet na nájemném. Po skončení nájmu obec navýší budovu jen o zůstatkovou cenu TZ. Kdyby TZ odepisovalo město, tak bych účtovala 021/459, měsíční předpis nájemného […]

Vyrovnání dohadné položky, nevyfakturovaná dodávka majetku- pořizovací cena bez zásahu

Dobrý den, prosím o radu s účtováním : V prosinci 2018 jsme vytvořili dohadnou položku pasivní na investiční náklady firmy GEOtest k akci 274 – KS Dolní Cerekev – Kostelec ve výši 31 000,00 Kč (042-0000/389-0200). Tato akce byla ke konci roku včetně dohadné položky zařazena do DHM a majetek je již odepisován. V letošním roce jsme však zjistili, že […]

Výměna pneumatik – oprava nebo TZ?

Vážená paní Mašková,   z důvodu ulehčení Vám píši na tento mail, i když mám uhrazené pokládání účetních dotazů v roce 2019.   Obracím se na Vás s níže uvedenými dotazy:   V letošním roce náš zaměstnanec navštěvoval tříměsíční kurz ke zkvalitnění své práce. Před absolvováním kurzu byla se zaměstnancem sepsána kvalifikační dohoda s tím, že pokud zaměstnanec nedodrží podmínky […]

Zařazení hmotné movité věci

Dobrý den paní Mašková, obracím se na Vás s prosbou o radu se zaúčtováním nově koupeného sporáku do školní jídelny, který je výměna za nefunkční, ale ten je evidován v souboru majetku. Zapomněla jsem uvést, že sporák byl za 103 000 Kč. Děkuji Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro […]

Směrná účtová osnova, účtový rozvrh, plán inventur, doplňování syntetických účtů

Dobrý den, paní Mašková, vyhotovily jsme plán inventur, kde máme vše rozděleno podle SU, na kterých bylo v průběhu roku 2019 účtováno. Chci se však zeptat, co s účty, které teprve vyplynou k závěru roku jako opravné položky, podrozvahové účty, atd,, na kterých nebylo v průběhu roku účtováno. Děkuji Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se […]

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady a výnosy – rezervní fond

Dobrý den, ještě jednou děkujeme za velmi pěkné školení. Měla bych dotaz: Máme skoro padesát evropských projektů. Faktury z těchto projektů platíme z provozních peněz a následně žádáme o proplacení. Tzn., že peníze máme někdy se značným zpožděním. Z toho plyne, že nám chybí provozní hotovost. Můžeme na tento nesoulad použít peníze z rezervního fondu? Tzn. projektové faktury platit […]

Dlouhodobý majetek

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu k následujícím dotazům. Nakoupili jsme šatní skříně (výměna zámků a jejich montáž)  a jednu židli, na kterou jsme dostali slevu, takže pořizovací cena židle = 0 Kč (sken faktury zasílám v příloze). Jak ocenit a zaúčtovat? Od jiné firmy jsme obdrželi za odebrané zboží jako bonus varnou konvici, žádný […]