Směnná smlouva s doplatkem

Dobrý den paní Mašková, omlouvám se, ale dostala jsem za úkol od paní vedoucí, Vám více přiblížit problematiku Směnné smlouvy, kterou jste spolu již řešily. Proto posílám v příloze smlouvu + znalecký posudek. Předáváme majetek v hodnotě 2 500 000,–  a oni nám dávají majetek v hodnotě 3 100 000,– (budovy + pozemky)  a k tomu ještě doplácejí 110 000,–. Vyřazený majetek máme přeceněný […]

Nákup pohoštění – alkoholu na masopustní průvod

Dobrý den, v obci hasiči pořádají masopust: průvod + večerní zábavu. Hasiči požádali obec, zda by tuto akci taky spolufinancovala. Mají na mysli nákup vína (na svařák), piva (na večer) a tvrdý alkohol (při obcházení domů v obci). Chtěla bych se zeptat, zda OBEC vůbec může proúčtovat doklady na nákup alkoholu? Pokud ano, tak do […]

Dohadné položky energií

Dobrý den paní Mašková, děkuji Vám předně za odpověď ve věci účtování kurzových rozdílů. Má zde ještě jeden problém k uzávěrce účetnictví naší organizační složky státu za rok 2018. V proběhu roku nám majitel objektu, kde jsme v pronájmu, posílal zálohové faktury na služby, vodu, teplo, el.ve společných prostorách a na odpad. Zatím mám tyto zál.faktury zaúčtované […]

Směnná smlouva

Dobrý den, paní Mašková, máme směnnou smlouvu, kterou máme určitým způsobem zaúčtovanou, nevíme však zda-li dobře. Můžu Vás poprosit o správný způsob zaúčtování? Máme totiž případ, kdy pozemky ve vyšší hodnotě má protistrana, ale dle domluvy nám zaplatí ještě částku v hodnotě 110 000 Kč, jak vyplývá ze smlouvy. Chtěla jsem Vám smlouvu zaslat, ale […]

Vybavení jazykové laboratoře (HW + SW)

Dobrý den paní inženýrko, chci Vás poprosit o radu, pořídili jsme do ZŠ software (dále jen SW) včetně potřebného hardware (dále jen HW) a technických komponent pro provoz jako vybavení jazykové laboratoře v hodnotě nad 100 tis. Kč, vyčísleno na faktuře v jedné částce. Aplikace jazykové učebny slouží k záznamu zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky, k individuálnímu odposlechu vybraného žáka […]

Účtování cestovného

Dobrý den paní Mašková. Prosím Vás o radu ohledně zanesení účtování zahraniční cest do účetnictví. Jsme malá organizační složka státu. Ve vnitřním předpise máme, že k zanesení do účetnictví se musí používat dev.kurz ČNB a to při vyúčtování ZC platný ke dni ukončení zahr.cesty. Z pokladny jsem vydala zálohu na ZC v Eurech dne 23.1.2019, […]

Fond investic

Dobrý den, prosím poradit účtování: Jsme příspěvková organizace územně samosprávného celku. Obdrželi jsme dotaci do fondu investic ve výši 400 tisíc Kč na “Malování a výměnu podlahových krytin”. Faktury od dodavatele jsme uhradily před přijetím investiční dotace na náš účet. Jak máme správně účtovat, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně? Děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího […]

Účet 069

Dobrý den paní Mašková, mám na Vás prosbu ohledně odúčtování z evidence finančního majetku. Jedná se o ukončení společnosti – likvidace – výmaz z obchodního rejstříku. Na účtu 069 naúčtováno 2 226 000,– , účet 407 – 873 000,–, účet 995 – 3 100 000,–. Můžu použít účet 569 – ostatní finanční náklady? Prosím o […]

Vyúčtování dotace + lesy v příloze D

Dobrý den, paní Mašková, mám 2 dotazy. 1) Pokud chodí dotace formou několika záloh, odúčtuji je na základě vyúčtování, kde je již dána skutečná výše přiznané dotace s přeplatkem nebo nedoplatkem? Neúčtuji o jiných pohybech do vyúčtování? Chápu správně, že max. udělám dohad, pokud není dotace vyúčtována? 2) Letos jsme vyhotovili lesní hospodářský plán na […]

Provozní transfer

Dobrý den paní Mašková, s dovolením se na Vás obracím s následujícím dotazem: v roce 2017 nám byla poskytnuta dotace tz. ŠABLONY v celkové částce  381.896,-Kč. V roce 2017 jsme obdrželi první zálohu ve výši  229.137,60. – skutečné náklady v roce 2017 činily  68.273,-. (ú 388/ú672) rozdíl nespotřebované zálohy jsme převedly ro rez. fondu tj. 160.864,60 […]