Odloučené pracoviště

Dobrý den, Jsme organizace VÚ, SVP, SŠ a ŠJ , zřizovaná MŠMT a chtěla bych se na Vás obrátit s následnými dotazy. Od srpna 2020 bude fungovat odloučené pracoviště SVP v Táboře, budou zde 3 zaměstnanci ( zatím neuvedeno v zřizovací listině a rejstříku-žádost podána).Nyní jezdí zaměstnanci na cestovní příkaz, jezdí na pracovní cestu do Tábora. Až budeme […]

Dotaz k účtování-stravování

Dobrý den paní Mašková, chtěla bych se Vás zeptat na účtování stravného. Jsme PO a organizujeme pro zaměstnance kulturní a sportovní akci. Akce proběhne v prostorách organizace. Někteří zaměstnanci mají místo výkonu práce v místě, kde proběhne akce, ale většina zaměstnanců přijede z jiných pracovišť. Zaměstnancům poskytujeme stravné formou stravenky ve výši 100,- K a dle kolektivní smlouvy […]

Dotaz – účtování věcného břemene

Dobrý den paní Mašková, mám prosbu. Škola uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 1071/6 H.Slavkov za úplatu jednorázovou ve výši 1.340 Kč+DPH. Smlouvu pan ředitel podepsal po schválením Zastupitelstvem  kraje (zatím ji ve škole nemáme, asi je nejspíše na KÚ). Byl proveden vklad […]

Nevyčerpaná dotace

Dobrý den paní Mašková, měli jsme projekt Obědy do škol na školní rok 2019/2020. Na konci roku 2019 jsem nevyčerpanou dotaci převáděla do RF (414) a to takto: 388/414, v roce 2020 jsem dotaci čerpala: 414/672. Nyní je projekt ukončen a nám na 414 zůstala nevyčerpaná dotace, kterou vracíme. Ráda bych se zeptala, zda můžu […]

Proúčtování záloh zaměstnanců

Vážená paní Mašková, prosím o radu v proúčtování stálých záloh zaměstnancům. Zaměstnancům vyplácíme začátkem roku stálé zálohy na nákup, kdy si zálohy účtuji na účet 335/261, kde je mám po celý rok. V průběhu roku, kdy si zaměstnanci chodí vyúčtovávat doklady ze záloh, účtuji na nákladový účet oproti pokladně 5xx/261. K 31.12. daného roku si […]

Oprava lesní cesty

Dobrý den, prosím potřebuji poradit. Dle smlouvy o dílo se provedli stavební práce “Rekonstrukce lesní cesty” Opravili jsme lesní cestu. Na tuto opravu je zažádáno o dotaci. Kolegyně když dávala žádost o dotaci tak zadala, že  to bude akce investiční a SZIf teď po nás chce ,aby oprava prošla přes 042 Zřizovací listinou  jsme tento […]