Sestava nábytku zaúčtovaná chybně na účet 028

Dobrý den, zjistili jsme, že jsme chybně zaúčtovali v roce 2019 fakturu na pořízení sestavy nábytku. Majetek byl zaúčtován na účet 558/321; 028/088 a úhrada 321/241. Bohužel jsme Sestavu nábytku ale měli účtovat 042/321 ;022/042; 321/241416 ; 416/401 ve výši 60190 Kč. Odpisy bohužel v roce 2019 byly také účtovány. Bohužel si nejsem jista správnou […]

Roušky, štíty, účetní odpisy, daňová úspora

Dobrý den, prosím Vás, omlouvám se, ale z důvodu covidové situace jsem se letos nezúčastnila žádného školení pro příspěvkové organizace, asi poprvé. K roční účetní závěrce bych se ráda zeptala na zaúčtování spotřeby materiálu pro zhotovení ochr.štítů, které jsme v dubnu zhotovili v naší přísp.organizaci a předali magistrátu bezúplatně na začátku covidové situace .  Zatím […]

Účtování stravenkového paušálu – nejedná se o elektronickou a listinnou stravenku

Ahoj Jano, mám dotaz ohledně účtování stravenkového paušálu. Za měsíc leden budeme zaměstnancům poskytovat stravenkový paušál. Dle platné legislativy 75, 60 Kč ( 70% horní hranice cestovného 5 až 12 hodin) max. hranice. Organice rozhodla, že budeme dávat 75,- Kč.  Tato částka se bude dělit na 45,- Kč náklad a 30,- Kč příspěvek z FKSP.  Zaměstnanec tedy […]

Účetní ztráta

Dobrý den, za rok 2020 předpokládám u školy (příspěvkové organizace), jejimž zřizovatelem je obec, poprvé účetní ztrátu. Škola má vedlejší činnost – pronájem tělocvičny a z důvodu covidu byly nízké tržby a nastala tato situace. Je možné ztrátu hradit z rezervního fondu, a je jedno zda z účtu 413 nebo 414? A ještě další dotaz, […]

Technické zhodnocení

Dobrý den paní Mašková, pořídili jsme tažné zařízení na automobil. Je to změna technických parametrů. Cena tohoto zařízení je 10 338 Kč. Není to tedy 40 000 Kč , které je určené  pro dlouhodobý hmotný majetek. Bude se to účtovat na 549/321? A na kartě automobilu? Děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se […]

Vyúčtování Inkluze 2 za rok 2019

Dobrý den, velice prosím o odpověď, jak vyúčtovat projekt Inkluze 2 k 31. 12. 2020. Projekt byl zahájen v září 2019. Nespotřebované fin. prostředky z r. 2019 jsem převedla na 414 Rezervní fond. V r. 2020 jsem účtovala měsíčně MD 414/D 672. V prosinci jsme obdrželi další zálohu. Jak zálohu správně zaúčtovat – na 414 […]

Studie

Dobrý den, na účtu 019 máme z roku 2010 zařazenou studii, která se odepisuje. Tato studie bude částečně využita na akci, která bude realizovaná od letošního roku. Chci poprosit o radu, zda nechat danou studii na účtu 019, doodepsat a poté vyřadit. Nebo bychom ji měli v zůstatkové ceně (23 062 Kč)převést na účet 042 […]

Dobropis

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz – obdrželi jsme dobropis, vystaven 7.1.2021, DUZP 7.1.2021, který se týká vratky za neuskutečněné divadel. představení v rámci ročního předplatného 2020, hrazeno z FKSP. Mám tento DBS zaúčtovat ještě do roku 2020 nebo již do letošního? Děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na […]