Náhradní plnění – VH – příp. SÚ 408

Dobrý den paní Mašková, musím řešit přes účet 408 Opravy předcházejících účetních období? Jedná se o částku 205 tis. Kč. Naše NETTO aktiva jsou 17 127 072,- Kč, tj. 0,3 % jsou 51 381,- Kč. Hospodářský výsledek z r. 2022 je 520 tis. Kč. Nyní předkládáme zřizovateli tabulky Finanční vypořádání za rok 2022 a návrh […]