DM, který má příspěvková organizace svěřen či vypůjčen od zřizovatele

Dobrý den paní Mašková, z dřívějších školení mám Vaši mailovou adresu, která byla určena pro dotazy a nevím, zda je ještě aktuální. Ráda bych se zeptala na odepisování majetku. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je obec. Obec teď zjistila, že PO neodepisuje žádný majetek. Jak je možné takovou situaci řešit? Je nutné veškerý […]

Odepisování DHM – dětské hřiště

Dobrý den, mám dotaz ohledně vybudování dětského hřiště na pozemku školy. Součástí budou prolézačky, houpačky, kolotoč a další věci pro sportovní aktivity žáků. Chci se zeptat, zda se bude dětské hřiště odepisovat? Děkuji. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je […]

Dotaz-opravy předcházejících účetních období

Dobrý den paní inženýrko, smím se zeptat, zda jsem zaúčtovala správně následující případ? V loňském roce se nám lišil stav účtu 321.00 závazků se stavem závazků v účetním deníku(hlavní knize). Rozdíl činil 1960,- Kč. Nakonec jsme zjistili, že jde o duplicitu daňového dokladu (518.34/321.00), který byl zaplacen pouze jednou. K ultimu 1.Q 2019 jsem účtovala […]

Studie rozvoje

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu ohledně studie. Ve vnitřním předpise (směrnici) máme uvedeno, že nejsou dlouhodobým nehmotným majetkem plány rozvoje…podle § 11, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. V lednu 2018 jsme obdrželi neinvestiční dotaci na studii rozvoje a tuto studii v hodnotě 150 tis. jsme  nezařadili do majetku. Následná kontrola dotace nás upozornila, abychom danou studii […]

Depozitní účet

Vážená paní Mašková, prosím o Váš názor k tomuto tématu: jsme domov důchodců, peníze našich uživatelů vedeme v bance na depozitním účtu. Úroky cca 1 tis. Kč ročně připisujeme do depozit, bankovní poplatky cca 2 tis. Kč ročně odepisujeme. Nyní jsme dostali nabídku na vedení účtu od jiné banky, kde nám nabízejí úroky ve výši […]

Pořízení DM

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás s dotazem. Pořizujeme stroj (pánev) do kuchyně – DHM ve výši 400 tis. Kč (veřejná zakázka). Součástí této pánve nejsou koše na vaření, fritování (3-5 ks * 15.000,00 Kč/ks).. Již nyní plánujeme zakoupení tohoto příslušenství (zakoupení od jiného dodavatele), bude se jednat o navýšení pořizovací ceny pánve (pánev […]

Přecenění finančního majetku

Dobrý den, potřebovala bych se informovat, zda provádět přecenění finančního majetku takzvanou ekvivalencí (v podílu na hospodářský výsledek vlastněné společnosti). V roce 2017 jsme přecenili účet 061 oproti 407 a nominální hodnotu máme vedenou na  podrozvaze na účtu 995. Nevím, zda máme vše nastaveno správně. Děkuji Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich […]

Dotace Erasmus+

Dobrý den, V roce 2018 byla příspěvkové organizaci ZŠ poskytnuta dotace Erasmus+ na základě grantové dohody na období od 1.9.2018 do 31.12.2019. V roce 2018 zaúčtovala ZŠ tyto účetní případy: 1) 14.8.2018 příjem zálohy na BÚ ve výši 278 299,35 Kč 241/472 (ZŠ vede pouze korunový účet) 2) 31.12.2018 časové rozlišené vyčerpané dotace 10 692 […]

Investiční transfer

Dobrý den, moc bych Vás chtěla poprosit o zodpovězení dotazu ohledně majetku. V roce 2018 kolegyně účtovala pořízení Webových stránek na 518 v částce 112000,00, Nyní jí přišla dotace s tím, že se jedná o investici. Nevíme, jak v účetnictví opravit. Podle mě mělo být účtováno 041/321, 019/041 a odpisy za prosinec, protože faktura přišla […]

Peněžní krytí fondu reprodukce majetku

Dobrý den paní Mašková, potřebuji raději ověřit, zda dodavatelské faktury, u kterých jsem uplatnila nárok na odpočet DPH, a byly celé uhrazeny dodavateli z bankovního účtu fondu reprodukce majetku (FRM), zda částku ve výši uplatněného DPH mám převést na bankovní účet FRM? Účtovala jsem použití FRM na účet 416 MD a účet 648 DAL v […]