Sociální výpomoc – FKSP

Dobrý den paní Mašková, chtěla jsem se zeptat k čerpání FKSP. Chtěli bychom poskytnout naší zaměstnankyni sociální výpomoc z FKSP ve výši 30.000,- Kč. Podléhá tato výpomoc zdanění? A půjde pouze o daň z příjmu nebo i sociální a zdravotní pojištění? Předem děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich […]

Náhradní plnění – VH – příp. SÚ 408

Dobrý den paní Mašková, musím řešit přes účet 408 Opravy předcházejících účetních období? Jedná se o částku 205 tis. Kč. Naše NETTO aktiva jsou 17 127 072,- Kč, tj. 0,3 % jsou 51 381,- Kč. Hospodářský výsledek z r. 2022 je 520 tis. Kč. Nyní předkládáme zřizovateli tabulky Finanční vypořádání za rok 2022 a návrh […]

Nalezený DM

Prosím o odpověď – jak správně postupovat: do evidence majetku je třeba zavést majetek, který byl městem pořízen již dříve (v řádu i před několika lety) a nebyl zaveden do majetku – nyní je třeba ho do majetku zavést (dělají se opravy, TZ apod.) Můj dotaz je nyní brán obecně, protože se nezařazené položky občas […]

Rezervní fond, zařazení DDHM, odvod peněžních prostředků

Dobrý den paní Mašková, v tomto roce u nás byla plánovaná rekonstrukce budovy, kde měly vzniknout nové sklady a kanceláře. Budova je v majetku zřizovatele. Začalo se, ale bohužel přišly technické závady a nebylo jasné, jestli rekonstrukce bude možná. Z toho důvodu jsme my nemohli zajišťovat vybavení, i když jsme si v rozpočtu finance uspořili. […]

Darovací smlouva – bezúplatný převod – ocenění

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu ohledně bezúplatného převodu /darovací smlouva/. Tělovýchovná jednota z.s. nám převede fotbalové sportoviště – budovy /kabiny, byt správce sportoviště, hospůdku – vše v jedné budově, dále klubovnu/ a pozemky /hřiště a zastavěné plochy celkově cca 10 500 m2/. Měla bych nabrat do majetku v RPC. Můžeme i v tomto […]

Věcná břemena, vedlejší pořizovací náklady

Dobrý den, prosím o konzultaci, zda do vedlejších pořizovacích nákladů investice “vybudování toalety vč. vodovodní přípojky” patří náhrada za věcné břemeno a náhrada za zásah do komunikace? V § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. bych je zařadila pod odst. f) jako náhrady za omezení vlastnických práv, ale nejsem si zcela jistá. předem děkuji za spolupráci […]

Čerpání “Fondu investic”- s okamžikem úhrad z “Fondu investic”

Dobrý den paní Mašková, na konci září jsme zaplatili fakturu za investiční majetek, který ale dorazil až v říjnu, takže kartu majetku zavedu až v říjnu s uvedením do užívání. Chtěla bych ale poradit, kdy čerpat investiční fond. Účtování fondu 416 x 401 máme v PC nastaveno na kartě majetku, ale nevím, jestli by se […]

Poplatkový automat – souhrnné účetní doklady

Dobrý den, chtěla bych poprosit o Váš názor. Město bude pořizovat poplatkový automat k platbě správních poplatků (kartou a hotovostí). Vzhledem k tomu, že náš účetní systém prozatím neumožňuje propojení automatu přímo do účetnictví, jako to má většina měst, budeme jednou za čas (např. měsíčně nebo při naplnění zásobníku) hotovost z automatu vybírat a hromadnými […]

Souhrnný účetní doklad – poplatkový automat

Dobrý den paní Mašková, chtěla bych poprosit o Váš názor. Město bude pořizovat poplatkový automat k platbě správních poplatků (kartou a hotovostí). Vzhledem k tomu, že náš účetní systém prozatím neumožňuje propojení automatu přímo do účetnictví, jako to má většina měst, budeme jednou za čas (např. měsíčně nebo při naplnění zásobníku) hotovost z automatu vybírat […]