Elektronické stravenky

Dobrý den paní Mašková, jsme PO zřízená Olomouckým krajem, a od 1.1.2020 jsme přešli na poskytování elektronických stravenek zaměstnancům. Nevím, jestli dále máme v případě nákupu el. stravenek (dobíjení karty, kterou zaměstnanec převzal) účtovat o nákupu a výdeji cenin. Hledala jsem různě a nevím, zda se jedná o dobití kreditu a tedy účtování bez 263, nebo […]

Dohadná položka pasivní – 388

Dobrý den, paní Mašková. Moc prosím o radu ohledně dotace. V prosinci jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci ulice, která byla už v prosinci i vypořádána. Do majetku ale budeme zařazovat až v lednu – po kolaudaci. Tudíž nám na konci účetního období vznikl záporný zůstatek na účtu 388, který nám bude figurovat v inventurách. Může to tak být nebo […]

Správa a vedení účetnictví SVJ

Dobrý den, město dříve vlastnilo byty, jejichž správu zajišťovala zřízená PO města a které v minulosti po několik let postupně tyto byty prodávalo občanům (zpravidla bývalým nájemcům). Jakmile vznikaly v prodaných domech SVJ, pomáhala PO města při jejich zakládání, následně byl u některých SVJ požadavek na správu a vedení účetnictví těchto SVJ. Posléze tato PO […]

Účastnický poplatek

Dobrý den paní Mašková, naše příspěvková organizace letošní rok pořádá soutěž “Studentský design”. Do soutěže se přihlašují umělecké školy a za každé umělecké dílo je vybírán účastnický poplatek ve výši 1.000,00 Kč. Chci se zeptat, na který výnosový účet bychom jako organizace měli účastnický poplatek účtovat (zatím dávám na 609 – vlastní výkony, ale nejsem […]

Rekondiční pobyt

Dobrý den, strážníkům Městské policie byly schváleny tzv. “rekondiční pobyty”, které budou hrazeny z rozpočtu města. Na jakou položku rozpočtové skladby by bylo správné tyto výdaje zahrnout? Myslím si, že by to mělo být paragraf 5311, položka 5499. Do nákladů pak na 527? Nebude hrazeno ze sociálního fondu, ale přímo z rozpočtu města. Děkuji za […]

Dohadná položka

Dobrý den paní Mašková, naše p.o. stavěla domy pro sociální účely. Schválený podíl financování je 90% z EÚ a 10% z vlastních zdrojů. Závěrečné vyúčtování bude během roku 2021. Zřizovatel poskytl finanční prostředky formou návratné finanční výpomoci, krátkodobých investičních příspěvků (již zúčtovaných), dlouhodobých investičních příspěvků, které budou zúčtovány v roce 2021. Stavby byly zařazeny v […]

Věcné břemeno

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu jak zaúčtovat věcné břemeno-plyn.přípojka a plynovod na pozemku svěřeném od zřizovatele. Hodnota břemena 3000,- Kč. Smlouvu uzavřel zřizovatel. Děkuji. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Transfery – dotace k 31.12.2019

Dobrý den paní Mašková, pracuji na dokladové inventarizaci a máme několik dotací a nejsem si vůbec jistá, zda účtuji dobře. Prosím o kontrolu, předem moc děkuji A) Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR – investiční, ex post 8,9 mil Kč       zaúčt. na podrozvahu 955/999 Uznatelné náklady pro rok 2019       498 tis. […]

Zrušení opravné položky

Dobrý den, paní Mašková, prosím potřebuji raději potvrdit, že při vyřazení pohledávky pro nedobytnost z rozvahy SU 377 na podrozvahu se ruší i vytvořená opravná položka zápisem 199 MD x 556 DAL? předem děkuji za odpověď Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do […]