Zahraniční cesta se zálohou v Eur – vyúčtování

Dobrý den paní Mašková, mám u Vás zaplacené dotazy a konečně jsem se dostala k účtování zahraničních cesty. Zaměstnanci vždy vyplácím zálohu v eurech, kde použijí do účetnictví devizový kurs ČNB ke dni vydání zálohy. Zaměstnanec mi předloží vyúčtování, kde je třeba doplatek 10 euro, který proplatím v Kč, kdy použiji též devizový kurs ČNB […]

Pořízení DM koupí, daňová úspora – PO – § 20/7/586/1992 Sb.

Dobrý den paní Mašková. Jsme příspěvkovou školní organizací pro volnočasové aktivity dětí. Můžete mi prosím poradit, jestli si můžeme zakoupit kávovar /káva,presso/ do naší kuchyňky pro zaměstnance a externisty  z provozních prostředků? V minulosti jsme si zakoupili mikrovlnku a nebyl problém, máme vlastní finanční prostředky, které zcela nevyčerpáme? Děkuji moc za odpověď.   Také ještě bych se […]

Zpětné přiřazení dotace k majetku

Dobrý den, při reformě účetnictví v roce 2010 se zpětně zaevidovávaly dotace, které jsme obdrželi v minulosti. Tehdy jsme dohledávali (a přiřazovali do majetku) dotace 5 let zpátky. Teď se nám bohužel stalo, že se zařazovala velká stavba do majetku a děvčata z odboru majetku nám tam do karty majetku zaevidovaly dotaci z roku 2004, […]

Kupní smlouva – pořízení pozemku a stavby – ocenění

Dobrý den, V příloze vám zasílám oskenovaný materiál týkající se kupní smlouvy o nákupu budovy a s ní spojené pozemky…  Kdyby jste byla tak laskavá a podívala se mi na to jak by jste to zařadila pod jakou částkou pozemky a pod jakou částkou budovu. Děkuji moc. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. […]

Příspěvek z rozpočtu na starvování zaměstnanců

Dobrý den, mám na Vás dotaz, zda může organizační složka státu, která může dle rozpočtových pravidel prostředky rozpočtu utrácet pouze za věci, za jejichž účelem je zřízena, přispívat na úhradu stravenek podílem nejen z FKSP, ale i z rozpočtových prostředků. Děkuji. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat […]

Věcné břemeno

Dobrý den paní Mašková, je možný následující případ? Smlouva na věcné břemeno (úplata, doba neurčitá) na pozemku mezi oprávněným a povinným (Kraj zastoupený PO Gymnázium). Pozemek spravuje PO, vede ho v účetnictví, ale zaúčtování pohledávky a břemene do podrozvahy prý udělá zřizovatel u sebe. A kdo udělá zaúčtování opravné položky? Já jsem si myslela, že […]

Odvody při použití fondu odměn

Dobrý den paní Mašková, obracím se opět na Vás s dotazem. Naše organizace pravděpodobně použije na konci roku fond odměn. Od zřizovatele jsem zjistila, že na odvody při použití fondu odměn můžeme použít buďto státní prostředky určené na odvody (když zbydou) nebo provozní příspěvek. Pravděpodobně nám ale finance z provozního příspěvku nezbydou. Je možné použít […]

Výpis z ČS

Dobrý den, chtěla bych se jen optat, zda je nutné nějaké zaúčtování v případě výpisů z ČS – posílám v příloze. Jednou ročně chodí výpis, že je tam zhruba 10 000,- Kč k vyplacení a z toho jsou zároveň strženy poplatky za vedení účtu 25,- Kč – čtyřikrát do roka. Ale nyní začali chodit výpisy […]

DDHM

Dobrý den paní Mašková, při kontrole u naší PO – základní školy jsem kontrolovala 028 – přírůstky během roku s porovnáním účtu 558. PO účtovala např. výměnu bojleru 028, 088, 511. Prosím dle jaké legislativy je to špatně? Místo 558 použili 511. Dále pořídili majetek 028, 088 bez účtování nákladů. Od rodičů vybírají příspěvek na […]

Dlouhodobost a krátkodobost záloh – transfery

Dobrý den,  chci se informovat o podmíněných pohledávkách a závazcích a jejich určování dlouhodobosti popř. krátkodobosti.  Zda se bere v úvahu časové hledisko do jednoho kalendářního roku = krátkodobá pohledávka či závazek a nad jeden kalendářní rok dlouhodobá pohledávka.  Uvedu příklad, kdy dojde k vypořádání dotace v roce max. 2020 a jak máme tuto dotaci brát, jako dlouhodobou […]