Školení FKSP

Dobrý den paní Mašková,   vyslechla jsem si školení k FKSP a ráda bych si některé poznatky z něj ujasnila:   V § 2/1 prezentace str. 3 uvádíte, že FKSP se z odměn netvoří, jak tomu mám rozumět, o jaké odměny se jedná. My máme účet 521 analyticky rozčleněn na složky mzdy (tarif, osobní příplatky …mimořádné odměny…), podle […]

Fond odměn, rezervní fondy, provozní transfery pro PO, problematika výsledku hospodaření

Dobrý den, Děkuji za další skvělý kurz, vždy se posunu o kousek dál.  Chtěla jsem poprosit radu: 1.Když bychom vypláceli odměny z  fondu odměn 521/331 (411/648)( je nějaké omezení kolik můžeme vyplatit?), mohu z rezervního fondu hradit odvody sociální a zdravotní 524/336,337(413/648) a jak je to s tvorbou FKSP 527/412(413/648) to můžu také hradit nebo musím z provozu? […]

Erasmus – rezervní fond

Vážená paní Mašková, Prosím o radu se zaúčtování kurzových rozdílů na konci roku. Projekt erasmus 2020 – 2022 (účtuji denním kurzem ČNB)   2020 příjem 241/472  28.534,40 Eur á 26,37 kč , tj 752452,13 kč K 31.12.2020 kurzový rozdíl 563/241 kurz 26,245    3566,80 kč 472/663 kurz 26,245 tj 3566,80   K 31.12.2020 jsem udělala převod do RF […]

Zaúčtování transferů příspěvků a čerpání nákladů u projektu

Dobrý den paní Mašková, děkuji za možnost poradenství, fakturu za rok 2022 jsem uhradila a poprosila bych o konzultaci v zaúčtování transférů příspěvků  a čerp.nákladů u projektu na období 2,5 roku v celkové výši Kč  361.053,-“Polytechnické vzdělávání” na základě Smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace uzavřené s KÚ-Moravskosl.krajem, kdy jsme obdrželi  zatím dvě dotace  (skládají […]

Hurvínkovo lavička

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu, město bude pořizovat Hurvínkovo lavičku z bronzu, pokud bude pevně spojená se zemí, zařadím 021/042, když bude přenosná, tak 022/042. Nebo je možné zařadit na účet 032/042. Děkuji moc a přeji pokud možno klidný den. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro […]

Podrozvaha – účet 966

Dobrý den, prosím o Váš názor na zaúčtování na účet 966. Jsme ZŠ, příspěvková organizace zřízená obcí. V roce 1995 na základě “Smlouvy o bezúplatném převedení movitého majetku” byl škole tento majetek převeden a zároveň příspěvková organizace užívá nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě “Smlouvy o výpůjčce z r. 1995″tzn.budovu ZŠ, pozemek hřiště a […]

Dlouhodobý majetek – zařazení

Dobrý den paní Mašková, měla bych dotaz ohledně účtování zaslané faktury – viz. příloha. Já si myslím, že se jedná o nový DNM (výstavba Wifi) a měl by se odepisovat tři roky. Děkuji moc za radu. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do […]

Dohad dotace

Dobrý den, prosím o radu se zaúčtováním dohadu dotace. Máme dotaci od MMR (Ex post, investiční + neinvestiční, vlastní podíl 10 %, EU 85 %, SR 5 %). Žádost o platbu podána 01/2022, výdaje v roce 2021 – ty jsem tedy k 31.12.2021 dle žádosti označila ÚZ NZ a zároveň udělala dohad (388/403, 388/672). Do […]

Fondy

Dobrý den paní Mašková, ráda bych si ještě ověřila pár informací: Nejspíš překročíme limit mezd. Zatím ještě nemám informaci, o kolik. Účtovat budu: 411 x 648. V zákoně 250/2000 se uvádí, že převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. O čerpání z fondu a případném souhlasu zřizovatele se nic nepíše. Předpokládám tedy, že na […]

Cestovní náhrady

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás s dotazem, jak správně účtovat výdaje spojené s pracovní cestou. Naše zaměstnance spolu se žáky vysíláme v rámci zahraničních mobilit do zemí EU. Výdaje spojené se služební cestou jako je cestovní pojištění, ubytování, strava hrazená z účtu školy kartou přímo v zahraničí, vstupné do různých muzeí apod. účtujeme na účet 518. Výdaje jako […]