Archivace

Dobrý den, mám dotaz ohledně archivace hlavní knihy ve státním zemském archivu. Příspěvková organizace je povinna předat v tištěné podobě hlavní knihu každým rokem do tohoto ústavu? Děkuji. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Provozní transfer – obědy do škol

Dobrý den paní Mašková, nevím, jestli se na Vás můžu obratit s tímto dotazem, ale ráda bych se zeptala, zda by jste mi nepomohla s účtováním dotace – Obědy do škol (9/2019-6/2020) Jedná se o Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, který poskytuje kraj. Je to dotace s vyúčtováním.  Chtěla jsem účtovat přes 324, s […]

Znak, vlajka obce – dotaz účtování

Dobrý den paní Mašková, vím, že jste specialistka přes majetky, moc Vás prosím o radu zda jsem dobře zaúčtovala níže popisované situace, které se týkají majetku obce. 1. Obec si zažádala o zhotovení návrhu loga pro obecní vlajku a znak. Za návrh zaplatila 20500 Kč. Tuto částku jsem zaúčtovala na 042 v loňském roce. Letos […]

Inventurní soupisy

Dobrý den, paní Mašková, moc Vás prosím o kontrolu níže uvedených soupisů. Zda je můžeme použít jako klasický inventurní soupis k inventarizaci za rok 2019. Zda odpovídají vyhlášce. Děkuji Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Nájem nebo výpůjčka majetku? Věcný dar

Dobrý den paní Mašková, chci Vás poprosit o radu jak postupovat v účtování tohoto případu: Naší organizaci bylo pronajato umělecké dílo na dobu 99 let v hodnotě 350 000,- Kč. Za pronájem máme uhradit jednorázovou částku 58.800,- Kč. Mám účtovat asi na účet 518 a pronajatý majetek do podrozvahy? Pokud lze tedy vůbec mluvit o […]

Převod finančních prostředků ze šablon

Dobrý den paní Mašková, naše organizace čerpala po dobu dvou let finanční prostředky z ESF v rámci “Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů”. Finanční prostředky jsme nedočerpali a dle smluvních podmínek si je jako organizace můžeme ponechat, nemusíme vracet a použít na jakékoli další čerpání. Můžete mi prosím sdělit, […]

Majetek přeceněný na reálnou hodnotu

Vážená paní Mašková, v 5/2019 jsem přecenila majetek – fotopoint na reálnou hodnotu 2000 Kč dle znaleckého posudku, zastavila jsem odpisy a majetek je nyní evidován na účtu  036. Mělo dojít k prodeji, avšak nikdo o majetek neprojevil zájem. Nyní v 8/2019 rozhodla likvidační komise, vzhledem k nezájmu o koupi tohoto majetku a jeho fyzickému […]

Přecenění finančního majetku + podrozvaha

Dobrý den, mám dotaz ohledně finančního přecenění ekvivalencí, kdy proběhlo přecenění pouze v jednom roce. Chci se tedy zeptat, pokud používáme tuto metodu musí se provádět každoročně? Je možnost se vrátit k nominální hodnotě tohoto majetku a vše přeúčtovat zpět? Dále se ještě potřebuji zeptat, kde v podrozvaze je ideální vést smluvní pokuty. Město je vede […]

Zánik reálné hodnoty

Vážená paní Mašková, v 5/2019 jsem přecenila majetek – fotopoint na reálnou hodnotu 2000 Kč dle znaleckého posudku, zastavila jsem odpisy a majetek je nyní evidován na účtu  036. Mělo dojít k prodeji, avšak nikdo o majetek neprojevil zájem. Nyní v 8/2019 rozhodla likvidační komise, vzhledem k nezájmu o koupi tohoto majetku a jeho fyzickému […]

DDNM

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu, obdrželi jsme neinvestiční dotaci na vybavení DDNM základních škol. Je možné zařadit na účet 901 např. 100 ks antivirového programu v hodnotě 32 000,- Kč (1ks á 320 Kč), jako soubor pod jedno inventární číslo a do karty napsat pouze poznámku 100 ks a cenu za 1ks (informatici požadují evidenci) . Vím, že […]