Pořízení dlouhodobého majetku z rezervního fondu, resp. z fondu investic

  Dobrý den paní Mašková, navazuji na Vaše velmi příjemné školení v pátek 1.6. v Hradci Králové a dovoluji si Vás touto cestou požádat o pomoc při účtování: Jsme ZŠ, zřizovatele je obec. Čerpáme šablony ÚZ 33063 od r.2017-2019.Zbylé nevyčerpané prostředky máme na účtu 414- rezervní fond z ostatních titulů. V současné době plánujeme nákup […]

Nákup majetku z části z dotace a z části z provozu

Dobrý den paní Mašková, měla bych jeden dotaz: Zažádali jsme o dotaci na pořízení PC pracoviště s tím, že 50.000,- Kč bude dotace a 8.000,- Kč uhradíme z našich prostředků. Mohu poprosit o to, jaký je postup při zaúčtování dotace  a i postup při odepisování? Děkuji moc a přeji hezký den. Odpověď: Pro zobrazení dalšího […]

Pořízení nových skříní / oprava starých skříní

Dobrý den paní Mašková, Mám tu jednu věc a chtěl bych se zeptat na Vás názor, jestli tedy máte čas. Dostali jsme od Magistrátu účelový neinvestiční příspěvek 1 146 000,- na pořízení šqtních skříní 83 ks. Tzn. Na 1 skříň cca 13 807,- Kč. Tyto skříně se právě teď vyrábí. Myslel jsem že bych to účtoval jako drobný […]

Pojištění do zahraničí + občerstvení

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu kam správně zaúčtovat: 1. naše příspěvková organizace zaplatila za žáky v rámci výuky cestovní pojištění do zahraničí a já zaúčtovala na 549-ostatní náklady z činnosti nebo má být 518? 2. kam správně zaúčtovat občerstvení na vernisáž? 518 nebo 513-náklady na reprezentaci. Jedná se o vernisáž obrazů našich žáků – […]

Nákup licencí

Dobrý den, naši IT pracovníci budou nakupovat licence (MS Systém Center STANDARD 2 Core) s maintenance na 2 roky včetně instalace, nastavení, implementace a otestování v hodnotě 20.000,-. Vše je naceněno dohromady. Můj dotaz zní, zda je možno takto pořídit (tzn. maintenance) bude vstupovat do pořizovací ceny drobného nehmotného majetku, nebo se musí nechat nacenit […]

Evidence pozemků, znalecký posudek

Dobrý den, při kontrole jsme zjistily, že pod jedním inventárním  číslem pozemku ve vstupní historické ceně jsou v současné době v katastru nemovitostí evidovány 2 parcelní čísla s různými druhy pozemků  (např. zastavěná plocha a nádvoří a zahrada nebo ostatní plocha a vodní plocha). Jak postupovat pro evidenci pozemků? Rozdělit pozemky, aby pro každé parcelní číslo bylo samostatné inventární […]

Šablony – náklady před vznikem projektu

Vážená paní Mašková, prosím Vás o radu, jak správně zaúčtovat tento případ: v roce 2017 obdržela naše příspěvková organizace MŠ         1. splátku neinvestiční účelové dotace  na projekt Šablony(projekt začal v 02/2017), v březnu 2018 jsme obdrželi 2. spl. dotace a v září 2018 bude projekt uzavřen a vyúčtován. Ovšem již koncem roku 2016 vznikly naší organizaci […]

Mobilní telefon za 1 Kč

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás s níže uvedeným dotazem, jak účtovat a následně zařadit nákup mobilního telefonu. Na daňovém dokladu je uvedena cena mobilního telefonu ve výši 1.230,58 Kč, na základě uzavřené smlouvy je nákup čerpán z HWB – vyčíslena sleva Kč – 1.229,58 Kč, tudíž celková částka k zaplacení 1,00 Kč. V […]

Prodej pozemku

Dobrý den, dotaz se týká prodeje pozemku. Obec prodala pozemek a potřebuji zkontrolovat a poradit kdyžtak účtování. Smlouva z 24.4. prodán za 4000Kč. Účtováno pokladnou _ 261 10MD 4000, 231 30 6171 5182 D 4000, 231 20 3639 3111 MD 4000,647 D 4000. Dále 031D proti 401 MD v ceně pozemku z majetku. Další pozemek byl placen bankou […]

DNM

Dobrý den, v minulém dotazu jste mě upozornila, že software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat, nejsou podle § 11/8/410/2009 Sb. dlouhodobým nehmotným majetkem, tzn., že jsou součástí dlouhodobého hmotného majetku…Znamená to tedy, že takový SW (pokud by byl nad 60 tis.) by se účtoval jako technické zhodnocení daného DHM (tzn. na […]