Uplatnění DPH na vstupu u zařazeného majetku (do lhůty 3 let)

Dobrý den, vážená paní Mašková, prosím o radu k dodatečnému uplatnění DPH u DHM již zařazeného – budova i strojní investice, tudíž se odepisuje. Chceme využít možnosti uplatnění DPH do 3-let. Základ proúčtuji přes pomocný účet 734 10  ZJ 240/ 734 99, jenže nejsem si jistá zda DPH 343 35 ZJ 240/ 021 a 022 nebo […]

Investiční transfer – dohadná položka a jeho vyúčtování v následujícím období

Dobrý den, vážená paní Mašková, v pátek jsem zasílala dotaz na dotaci. Až dnes jsem si uvědomila, že na můj dotaz bude jednoznačná odpověď dle Vaší metodiky ze školení tj. jednorázové časové rozlišení 672/403 dle  709/4.2.6 . ve výši rozdílu. Když jsem si pročítala Vaší metodiku k investičním transferům, jednoznačně upřednostňujete i v opačném případě […]

Technická či biologická rekultivace zahrady?

Vážená paní inženýrko, velice prosím o radu. Naše škola v letošním roce obdrží dotaci na projekt Přírodní zahrady cca 400 tis. Kč a 100 tis. bude spoluúčast školy. Je to investiční akce – zahrnuje úpravu terénu, zahradní nářadí, zemní práce, rostliny, zhotovení jezírka, atd. Termín 07/20 – 08/21. Jak prosím správně zaúčtovat dotaci i spoluúčast?  Jak […]

Vysoká zůstatková cena budovy určené k vyřazení – PO

Dobrý den, vážená paní Mašková, obrátila se na nás jako zřizovatele naše příspěvková organizace s dotazem, který je níže popsán (vysoká hodnota majetku určeného k likvidaci): 1/Základní škola odepisuje okál, jedná se o budovu MŠ. Okál byl koncem roku 2019 zbořen. Jeho zůstatková hodnota je stále vysoká, a to přes 3,3 mil. Kč. Okál byl zbořen […]

Propagační materiál X zboží

Dobrý den, paní Mašková, státní příspěvková organizace historicky vede na účtu 112 propagační materiál vč. vydaných knih, publikací, propagačních předmětů a řeším, zda přeúčtovat propagační předměty vč. knih, publikací na účet 132 zboží na skladě a na účtu 112 ponechat pouze propagační letáky? předem děkuji za odpověď a hezký den Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu […]

Transfer

Dobrý den, paní Mašková, potřebovala bych jen ověřit navržený postup. V dubnu t.r. se přišlo na účetní chybu z r. 2018 . V r. 2018 účetní obdržela podklady k dohadu aktivnímu (7 102 778 Kč), jenže si nevšila, že se jedná o investiční. Účtovala v r. 2018 388/672 (místo 403). V březnu 2019 účtovala o […]

Převod prostředků z účtu FKSP

Dobrý den, paní Mašková, Mám na Vás velkou prosbu – potřebovala bych s Vámi zkonzultovat jak převádět peněžní prostředky z účtu FKSP v případě platby za tábor. Nejsem si jistá, zda mám příspěvek z FKSP z účtu FKSP převádět k datu vystavení faktury, nebo k datu platby faktury. Pokud je totiž faktura vystavena ke konci […]

Rezerva na pěstební činnost

Dobrý den, paní Mašková, jsme státní p.o. a k 31.12.2019 jsme poprvé vytvořili rezervu na pěstební činnost ve výši 8,8mil.Kč. Prosím, potřebuji raději s vámi zkonzultovat, zda je možné čerpat postupně tuto rezervu dřív z běžného účtu, než bude převedena v celkové zaúčtované výši 8,8mil. na zvláštní bankovní účet podle písm.a) odst.2 §10a zákona č. […]

Stornopoplatek zájezdu

Dobrý den paní Mašková, měla bych dotaz k účtování stornopoplatku. V prosinci 2019 naše škola zaplatila záloho na zájezd pro děti 7.třídy ve výši 28.000,-Kč (zaúčtovala jsem na účet 314 MD). V prosinci jsme od dětí vybrali zálohu na tento zájezd také ve výši 28.000,-Kč (zaúčtováno na účet 324 DAL). V březnu kvůli koronaviru byl […]

Majetkové evidence

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás o Váš názor, ohledně majetkové evidence: V roce 1996 byla provedena plynofikace kotelny včetně zařízení, součástí vybavení byl PC se softwarem na ovládání kotlů (tudíž bez evidenčního čísla). Z důvodu již zastaralého PC a softwaru byl pořízen nový již s operačním systémem Windows 10. Nově instalovaný PC slouží i pro potřebu […]