Úhrada dluhu z r. 2011

Dobrý den, paní Mašková, obracím se na Vás s žádostí o konzultaci, zda zaúčtovat přijatou platbu za dluh z roku 2011, který je zaúčtován v podrozvaze, do výnosů a odúčtovat z podrozvahových účtů?  Předem děkuji a hezký den Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a […]

Dotace na pracovní místo

Dobrý den paní Mašková, chtěla bych poprosit o radu k účtování příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele. Dohodu o poskytnutí příspěvku máme sepsanou s realizátorem, což je dle dohody Pakt zaměstnanosti Kraje, z.ú. (dále PZOK) a je poskytnuta z programu “Do práce s paktem zaměstnanosti” (realizátorem tohoto programu je MPSV, financováno z Operačního programu Zaměstnanost). Nebylo mi úplně jasné, kdo […]

Faktura k proplacení do pokladny

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, koho uvádět na faktuře jako objednávajícího v případě, že se jedná o fakturu uhrazenou zaměstnancem, kterému je následně proplacena v hotovosti na pokladně. Zaměstnanec například pro potřeby města nakupuje nějaký materiál, má podepsanou předchozí žádanku s příslušnými podpisy (vedoucí, příkazce operace, správce rozpočtu), materiál nakoupí a klasický paragon si nechá […]

Leasing

Dobrý den paní  Mašková, naše organizace chce koupit auto na výuku autoškoly na leasing. Musíme složit akontaci  v částce 200 000,00 Kč . Potom budeme hradit měsíční splátky. Jak se bude účtovat výše uvedená akontace a jak se budou účtovat splátky ? Kdy se auto zařadí do majetku? Děkuji za odpověď. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu […]

Účtování nákladů na stranu MD

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu, jaký je správný postup pro účtování snížení nákladů. Pokud potřebuji snížit náklad, třeba u dobropisu energií, tak účtuji -502 na straně MD. A můj dotaz zní, jestli je chyba, když bych účtovala snížení nákladu na stranu MD. Někde jsem četla, že by se vždy náklady měly snižovat mínusem […]

Zavedení technického zhodnocení cizího majetku – pořizovací cena a DPH

Dobrý den, paní Ing. Mašková, měla bych na Vás dotaz týkající se níže uvedené problematiky:  Kraj jako vlastník budovy základní školy, která je zřizovací listinou převedena do správy příspěvkové organizace (základní školy), provedl na budově školy technické zhodnocení – rekonstrukci střechy. Rekonstrukce bude částečně hrazena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj, jednalo se o národní […]

Hasicí přístroje

Dobrý den, při kontrole hasicích přístrojů bylo zjištěno, že některé kusy jsou již nevyhovující. Zakoupili jsme tedy 3 ks nových přístrojů, v ceně 3.000,- Kč/ks. Teď přemýšlíme o tom, zda je dát do majetku či nikoli. Původní hasicí přístroje v majetku nejsou. Z mého pohledu bych je do majetku nezařadila a dala rovnou do nákladů/spotřeby, […]

Majetek pro PO (zřizovací listina)

Dobrý den, ráda bych s Vámi prokonzultovala správný postup s vyřazením majetku. Majetek máme našim příspěvkovým organizacím předán k hospodaření zřizovacími listinami. Příspěvkové organizace tedy evidují na majetkových účtech, my na podrozvaze. Pokud některá příspěvková organizace chce něco vyřadit pro neupotřebitelnost – jak se má správně postupovat? Dosud nám to příspěvková organizace vrátila, my jsme […]

Tvorba opravných položek

Dobrý den paní Mašková, v roce 2010 bylo účtováno – tvorba opravných položek 406MD 194D. Kraj nařídil účtovat MD194/D556 MD557/D311. Je nutné převést vyřazené pohledávky z účtu 406 na  účet 194. Nevím, proč bylo v roce 2010 takto účtováno. Děkuji Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní […]