Rozšíření programů

Vážená paní Mašková, obracím se na Vás s níže uvedeným dotazem. V rámci GDPR jsme pořídíli nový modul programu, z důvodu stanmovené hranice pro DDNM do 7.000,00 Kč účtujeme 518/321 a zavedení do podrozvahové evidence 901/999 Dále byly stávající užívané programové moduly rozšířené o řešení GDPR. Dle dodavatele se jedná o rozšíření funkcionality. Jak toto […]

Náhrady z Ministerstva zemědělství v roce 2018

Vážená paní inženýrko, chtěla bych Vás požádat o názor k účtování náhrad, které poskytuje Mze dle zákona 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozumím výkladu novely RS č. 12/2018 v případě neinvestičních výdajů. V okrese nastal ale případ, kdy obec obdržela z Ministerstva zemědělství  ve věci opatření ve […]

Úhrada nákladů jednotky ze soukromé platební karty zaměstnance

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o odpověď na následující problém. Jsme PO ÚSC a jedná se o platby soukromou PK zaměstnanců a následné proplacení a účtování paragonu z pokladny školy. Dříve jsme v tom neviděli problém, ale pak jsme se dozvěděli, že FÚ při kontrole toto napadá a to z důvodu různých výhod, […]

Nákup stavby určené k demolici

Dobrý den paní Mašková, chci poprosit o radu. Město kupuje stavbu určenou k demolici, která má velmi nízkou hodnotu. Tato stavba je na pozemku města. Bohužel se zatím neví, kdy k demolici dojde. Máme zařadit do majetku a na kartu zadat krátkou dobu používání nebo nezařazovat, počkat na demolici a zaúčtovat na účet 518? Dostali jsme darem od […]

PAP (spolufinancování s EU)

Dobrý den paní inženýrko, mohla bych mít prosím dotaz z oblasti PAPu? Když dostáváme dotace (zálohové), je „poznávacím znamením“, když je zdroj „5“, že máme dát u účtu 374 pro PAP AČ 37437404 (předpokládané spolufinancování z EU)? Stejně by to platilo u všech ostatních účtů (34534504, 40340302 apod.)? Stále tápeme v tom, kde to předpokládané spolufinancování EU máme dávat. Dotace totiž […]

Opravy a TZ nad 40 tis. Kč stavby – DM výpůjčkou nebo svěřený

Dobrý den, moc se omlouvám, že  Vás otravuji v létě (době dovolených), ale vyskytl se nám problém. Jsme škola, na naší škole-budově (byla nám předána k hospodaření – je ve vlastnictví zřizovatele) v současné době začínáme provádět opravu fasády ( tato bude rozdělena na 3 etapy – 1.etapa – část – 1 strana v roce 2018, 2.etapa […]

Dlouhodobý majetek samostatně nebo jako součást stavby?

Dobrý den, paní Mašková, obracím se na Vás s prosbou o odpověď – škola realizuje půdní vestavbu, kde se budují nové učebny. Z posledního patra má být vybudováno tzv. poradenské centrum – bude to jedna velká místnost, kde na zemi má být položen koberec – nelepený. Původně jsme jej předpokládali zavést jako DrHM, ovšem po […]

Problematika s dohadem u dotací

Dobrý den paní Mašková,  můžu mít na Vás jeden dotaz?  Řešíme problém, kdy nám nastala situace, že jsme měli v podmíněných pohledávkách na dotaci 12 mil. Kč , dohad na dotaci v hodnotě zhruba 4 mil. Kč k 31.12.2017 (nejspíše mylný). Na kartě majetku máme nyní 9 mil a konečná  výše přiznané dotace byla pouze 7 mil. Kč. […]

Pohledávky za vybranými institucemi

Dobrý večer paní Mašková, prosím o radu. Transfer na přímé náklady na vzdělávání – mám používat účet 346 nebo 348? Prostředky nám zasílá KÚ, ale kraji je poskytuje MŠMT… Pořád si nejsem jistá, který účet použít. Děkuji moc. Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách. Pro možnost pokládat účetní dotazy a […]

Zaúčtování pokladních dokladů a faktur

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na tyto dotazy: Jak zapsat výdajové pokladní doklady? Obec (starosta) uzavřela kupní smlouvu s fyzickou osobou. Spolu byli v sousední obci, kde je matrika, czech point, aby došlo k ověření podpisů. Za ověření podpisů jsem dostala stvrzenku na 30,- Kč – částku jsem vydala z pokladny. Jaký by měl být účtovací předpis? Při […]