Dotaz na účtování

Dobrý večer, v pátek  18. 12 . jsem se zúčastnila Vašeho semináře v Praze, kde jste nám poskytla na Vás kontakt a ráda bych se zeptala na zaúčtování. Nemám mnoho znalostí ohledně účtování majetku. Jsme základní škola, PO zřízená obcí. Již 20 let máme učebnu vybavenou počítači pro výuku, ale technika je již zastaralá a […]

Šablona chůva

Vážená paní Mašková, využívám ještě jednou vaši nabídku ze školení a prosím o radu. V MŠ máme chůvu a dostali jsme doplatek celé  dotace teď v prosinci. Projekt končí 8/2018. V roce 2017 budu mít ve výnosech částku, která se rovná nákladům vynaloženým v roce 2017, výsledek bude tedy 0. Zbývající prostředky povedu na účtu […]

Provozní transfer zálohou k 31.12.2017

Dobrý den paní Mašková, využívám Vaší nabídky na školení ohledně zaslání dotazu. Potřebovala bych objasnit následující: Naší škole byla poskytnuta dotace od Ministerstva školství v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ v celkové částce 381896,- Kč ( z toho z Evropského sociál. fondu částka 324611,6 a ze […]

Kontrola pohybů jednotlivých SÚ

Dobrý den paní inženýrko,   zítra, t.j. 15.12.2017 jedeme na školení Roční účetní závěrka a inventarizace pro ÚSC a PO.  Dovolila jsem si napsat Vám 2 dotazy, o jejichž zodpovězení bych Vás chtěla požádat (zda na školení nebo později ponechám na Vás).   Ve sbírce zákonů ze dne 7.12.2017 v částce 146 vyšla „úprava“ zákona 270/201Sb., […]

Nákup osobního automobilu na úvěr

Dobrý den, paní Mašková, chodím na Vaše školení, kde jste nám umožnila, že Vám můžeme napsat, když budeme potřebovat radu. Tak tedy píši a moc prosím o radu. Účetní případ: Organizace v roce 2008 pořídila osobní automobil na leasing. Po splacení leasingu bylo auto zařazeno do operativní evidence v zůstatkové ceně 119,- Kč. V roce […]

ÚSC předává majetek své nově zřízené PO

Dobrý den vážená paní Mašková, prosím, pochopila jsem na pátečním školení dobře, že když ÚSC předává majetek své nově zřízené PO a vyřazuje s majetkem i nerozpuštěný transfer, tj nerozpuštěnou dotaci na pořízení tohoto majetku, tak to účtuje z účtu 401 a ne z 403? Děkuji Vám za odpověď a přeji příjemné odpoledne.   Odpověď: […]

Jízdní řády

Dobrý den paní Mašková, Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Vždy na konci každého roku pořizujeme nové jízdní řády pro následující rok, které jednak prodáváme občanům města a jednak dáváme zdarma zaměstnancům. To účtujeme 501/132 a poté přeúčtováváme z 501 na 513. Zbylé jízdní řády, které se během roku neprodají, pak na konci roku dáváme […]

Dotaz na dotaci

Dobrý den Ptala jsem se na tuto otázku na školení, ale jen pro jistotu. Obdrželi jsme dotaci Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato dotace je na období 01.09.2017 do 31.08.2019. Celková částka dotace je  1 963 866,- Kč V září  2017 jsme obdrželi 1 178 319,60 Kč – tuto částku dám      241      –       […]

Prodej dráhového golfu

Dobrý den paní Mašková, ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za velice zajímavé školení. Účetníček je úžasně milý prima nápad. Moc díky. A zároveň bych chtěla poprosit o radu, zda účtuji správně prodej DHM: V naší příspěvkové organizaci jsme uskutečnili prodej dráhového golfu, který už byl ve špatném stavu a dlouho ho nikdo nechtěl, až se […]

Finanční dar podložený smlouvou

Dobrý den paní Mašková, prosím o radu, jak správně zaúčtovat: Dne 1.12.2017 obec uzavřela  darovací smlouvu s naším developerem na částku 3 mil. V listopadu jsme již o tom věděli – dala jsem do podrozvahy – účetní zápis 934/999. V momentě podepsání smlouvy vyruším podrozvahu a zaúčtuji předpis a následně příjem jak? Předem děkuji za […]