Dlouhodobý majetek, vedlejší pořizovací náklady

Vážená paní Mašková,

obracím se na Vás o Váš názor, ohledně zaevidování majetku:

Nakoupili jsme set-top-boxy, které nám instalovala odborná firma, na faktuře (viz. příloha) jsou uvedeny kabely včetně instalace a nastavení. Do majetkové evidence by jste zavedla majetek včetně kabelů a vedl. pořizovacích nákladů (instalace)?

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation