Dotace Erasmus+

Dobrý den,

V roce 2018 byla příspěvkové organizaci ZŠ poskytnuta dotace Erasmus+ na základě grantové dohody na období od 1.9.2018 do 31.12.2019. V roce 2018 zaúčtovala ZŠ tyto účetní případy:

1) 14.8.2018 příjem zálohy na BÚ ve výši 278 299,35 Kč 241/472 (ZŠ vede pouze korunový účet)

2) 31.12.2018 časové rozlišené vyčerpané dotace 10 692 Kč 388/678

3) 31.12.2018 převod nevyčerpané zálohy 267 607,35 Kč 388/413

Ke kontrole hospodaření ZŠ roku 2018 byla předložena grantová dohoda, ve které je stanovena maximální výše grantu 13 877 EUR (1. záloha ve výši 80 % grantu 11 101,60 EUR, doplatek bude poskytnut na základě žádosti o doplatek). Ve smlouvě je dále uvedeno, že žádost o platbu musí být předložena v EUR. Každý přepočet nákladů (v rámci rozpočtových kategorií stanovených na základě skutečně vynaložených nákladů) vzniklých v jiných měnách na euro musí příjemce provést s použitím měsíčního směnného kurzu stanoveného Komisí a zveřejněného na jejích internetových stránkách platného v den, kdy dohodu podepíše poslední z obou smluvních stran. Náklady na platební převody – příjemce ponese náklady na převod účtované jeho bankou.

Podle mého názoru bylo účtování v roce 2018 chybné, dotaci byla od začátku účtována v korunách, i když nárok podle smlouvy je v eurech. Prosím Vás o radu, jak nyní opravit účtování roku 2018 a jak účtovat případy týkající se roku 2019. Děkuji.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation