Dotaz – účtování věcného břemene

Dobrý den paní Mašková,

mám prosbu. Škola uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 1071/6 H.Slavkov za úplatu jednorázovou ve výši 1.340 Kč+DPH.

Smlouvu pan ředitel podepsal po schválením Zastupitelstvem  kraje (zatím ji ve škole nemáme, asi je nejspíše na KÚ).

Byl proveden vklad na katastr 14.7.2020 (ukončení 4.8.2020).

Společnost ČEZDistribuce převedla na účet školy částku 1.621,40 Kč. UCR 241/377×311? nevím, zda můžeme vystavit fakturu, když není zapsáno VB na katastru?

 

Dotazy:

– máme vystavit fakturu? 311/602? nebo je lepší pouze VÚD 377/649?

– musíme tvořit opravnou položku k pozemku (nemáme vnitřní předpis o hranici významnosti)?  Pořizovací cena pozemku je  74.086 Kč.(20%=14.817,20 Kč)

– evidence věcného břemene – jakým způsobem? dochází ke změně na kartě v evidenci majetku u tohoto pozemku?

 

Předem se omlouvám, ale nikdy jsem se s tím nesetkala a dle všech informací si nejsem jistá, zda to co udělám bude správně.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation