Inventarizace majetku

Vážená paní Mašková,

obracím se na Vás s prosbou o radu týkající se inventarizace majetku.

V § 30 odst. 6 Zákona o účetnictví je mimo jiné uvedeno, že fyzickou inventuru je možné provést dva měsíce po rozvahovém dni, tedy k 28. únoru. V letošním roce jsme se rozhodli tuto možnost využít vzhledem k tomu, že v našem domově důchodců se od září vyskytuje nákaza Covid-19 a jednotlivá oddělení jsou v karanténě a členové inventarizačních komisí nemohou do těchto prostor chodit. Z různých školení k inventarizaci mám v materiálech vždy řešen případ, kdy se inventura provádí před rozvahovým dnem a ne po něm.

Je možné provést fyzickou inventuru peněžních prostředků a zásob k 31. 12. 2020 a fyzickou inventuru hmotného a nehmotného majetku k 28. 2. 2021? Dokladovou inventuru také k 31. 12. 2020.

Musíme v tomto případě stanovit rozhodný den, a když ano, tak jaký?

K 31. 12. 2020 uvedu do závěrky stav účtů třídy 0 zjištěný pouze dokladovou inventurou? Termín odeslání závěrky je 29. ledna 2021, do tohoto data nebudu znát skutečný stav, ani inventarizační rozdíly.

K 28. 2. 2021 pak provedeme fyzickou inventuru – a odečtením majetku zařazeného a vyřazeného v lednu a únoru zjistíme stav k 31. 12. 2020? Co když vzniknou inventarizační rozdíly, které nebudou proúčtované do závěrky roku 2020 – mám si na ně udělat dohad nebo je pak můžu zaúčtovat do roku 2021?

Děkuji moc za Vaši odpověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation