Inventarizace

Dobrý den,

Paní inženýrko  chtěla bych se zeptat  zda lze u  účtu  021 a 031 provést fyzickou a dokladovou inventuru současně.  Budovy, stavby a pozemky inventarizujeme  samozřejmě  fyzicky, ale  v seznamu inventarizačních evidencí odkazujeme na  evidenci smluv, evidenci majetku, zřizovací listiny u pozemku na výpis z katastru nemovitostí, potom bychom  inventuru těchto účtu prováděli  tedy

021 a 031 máme v jednom inventurním soupise a provádí ji jedna inventarizační komise.

fyzicky /dokladově – s odledem na odkaz  na inv. evidence

Lze takto fyzicky/dokladově  inventuru provést   abychom správně postupovali podle vyhlášky 270/2010 Sb. a 563/1991 Sb, nebo musíme  inventuru provádět jen fyzicka a jen dokladově ?

Stejný případ máme u účtu 261 a 263 máme inventuru v jednom IS a IK prováděnou fyzicky, a odkazem na inventurní evidenci , pokladní kniha, kniha cenin, inventura pokladny- je to tedy inventura provedena  fyzicky/dokladově  ? nebo ji můžeme označit  za  jen za fyzickou inventuru?

Abych to shrnula, jedná se o to, zda u stejného majetku, který inventarizujeme stejně můžeme provést inventuru fyzicky/dokladově.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation