Nájem pozemku v souvislosti se stavbou

Vážená paní inženýrko,

obracím se na vás s prosbou. Jak zaúčtovat nájem pozemku (ve vlastnictví kraje) dle uzavřené nájemní smlouvy, kdy město provádí stavbu „Položení optického kabelu“, v rámci které dojde ke křížení silnice protlakem na pronajatém pozemku. Bude uvedený výdaj vstupovat do ceny DHM či má být účtován přímo do nákladů? Spolu s nájemní smlouvou město uzavřelo i smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Je v ní dohodnuto, že  služebnost bude zřízena úplatně. Tento výdaj do ocenění DHM vstupovat bude, je to tak?

Děkuji za Váš názor a přeji pěkný zbytek dne.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation