Náklady, které vznikly po zařazení DM nebo chyba?

Dobrý den paní inženýrko,

obracíme se na Vás s následujícím dotazem:

město v roce 2018 obdrželo na základě darovací smlouvy od Karlovarského kraje povodňový plán vč. elektrocentrály, navigačního přístroje a varovného informačního systému v hodnotě 1 133 688 Kč. Do evidence jsme zavedli zvlášť povodňový plán jako nehmotný majetek a zvlášť jednotlivá zařízení. Nyní v roce 2019 zjistil Karlovarský kraj, že opomněl připočítat ještě nějakou fakturu a zaslal dodatek k darovací smlouvě, ve které byla jednotlivá zařízení navýšena, celkem o 9 900 Kč. Vše bylo schváleno ZM obou stran.

Ze školení máme informaci, že dodatečně se majetek nemá navyšovat a náklady z faktur, které došly až po zavedení majetku do evidence se účtují přímo do nákladů. Tato faktura však došla současně s ostatními, jenom ji nějaký pracovník nezapracoval do ceny majetku.

Máme tedy zařízení navýšit nebo zaúčtovat rovnou do nákladů?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation