Opravná položka k věcným břemenům + převzatý majetek z PO

Dobrý den,

na základě účasti na školení “Účetní standardy pro ÚSC a PO” jsme se dozvěděli o účtování opravných položek u majetku v souvislosti s věcným břemenem pasivním. Jelikož toto nemáme ošetřeno ve vnitřní směrnici, neúčtujeme. Chtěli bychom toto změnit a prosíme ujasnění postupu.

Pokud tedy máme věcné břemeno pasivní ve výši nad 40 tis. Kč k odepisovanému majetku, měli bychom účtovat jednorázově o opravné položce k tomuto majetku zápisem 556/163 (k 021) ve výši věcného břemene?

Co se týká majetkové karty: Má se udělat “zásah” i na majetkové kartě budovy ve vazbě na odpis? Nebo pouze zaznačit jako doplňující údaj na tuto kartu majetku.

Totéž u pozemků – účtovat ve výši věcného břemene povinného  pasivního  opravnou položku 556/161?

Děkuji za odpověď.

Prosím ještě o radu k druhému dotazu:

V 7/2020 jsme převzali osobní automobil od naší PO. Automobil byl nepojízdný, bez technické kontroly. PO má nastaveno zůstatkovou hodnotu 5 %. Tudíž jsme majetek převzali ze zůstatkovou hodnotou 10 tis. Kč.

V plánu bylo  nepojízdný osobní automobil předat darem naší akciovce, která si již osobní automobil na vlastní náklady opravila a provedla technickou kontrolu. V 9/2020 byl automobil darovací smlouvou akciovce předán.

Náš dotaz zni:  zda jsme majetek správně zavedli v hodnotách PO vč. zůstatkové ceny a následného odepisování, nebo vytvořit opravnou položku z důvodu nefunkčnosti automobilu a tudíž neodepisovat 2 měsíce do doby předání akciovce.

Děkuji za Vaší odpověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation