Opravy předcházejících období – DM

Vážení paní Mašková,

máme v majetku Metropolitní optickou síť vedenou jako stavbu na účtu 021. Jedná se o trubky, chráničky a optický kabel – vše na účtu 021, hodnota 4.792.536,27 Kč. Tato Metropolitní optická síť se v průběhu let rozšiřuje o další napojení ulic po městě. Nyní byl dokončen a zkolaudován další úsek, který se budoval a chystáme ho převést z účtu 042 0112 na účet 021 .  Ale stalo se, že byly chybně zaúčtovány dvě faktury z let 2018 a 2019 na účet 042 0210 s položkou 6122, které patří rovněž do této akce. Prosíme o vyjádření, jestli postačí jen jednoduchý účetní zápis:

účet 042 0210, AuPAP 022 02, TZ 402, strana DAL  289 797,90 Kč

účet 042 0112, AuPAP 02109, TZ 402, strana MÁ DÁTI  289 797,90 Kč

nebo musíme přes účet 408?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation