Peněžní krytí fondu investic

Dobrý den, paní Mašková,

děkujeme za odpověď ohledně účtování opravy budovy, které mělo být jako technické zhodnocení. V příloze přikládáme dotaz pro přehlednost. Naší Veřejnosprávní kontrole nestačí naše účtování, přejí si zaslat námi navržené a Vámi schválené účtování. Některé věci jsme řešili ústně v Ostravě. Velmi prosíme o písemné zdůvodnění, proč neúčtovat přes účet 416. Pouze si dovolím připomenout: Vaše zdůvodnění bylo neúčtovat přes účet 416, jelikož dle Zákona 250/2000 Sb. se čerpání fondu účtuje s tokem finančních prostředků. Což u nás proběhlo v letech 2015-2018.

Děkujeme

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation