Pojistná událost

Dobrý den paní inženýrko,

prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Organizace uplatnila v roce 2021 pojistnou událost za poškozený nábytek při vodovodní škodě na domově mládeže. V roce 2021 jsme uhradili fakturu za nový nábytek ve výši 144.474 Kč – zaúčtováno 511/321. K 31.12.2021 nebyla pojistná událost ještě uzavřena a na základě předběžného odhadu pojišťovny jsem zaúčtovala dohadnou položku ve výši 110.326 Kč na účty 388/649. V roce 2022 jsme obdrželi od pojišťovny pojistné plnění ve výši 78.783 Kč. Bude správné zaúčtování 241/377 – 77.783 Kč, 377/388 – 77.783 Kč a 649/388 – 32.543 Kč.

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
doporučuji následující postup účtování:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation