Převod drobného majetku (účet 028) mezi PO

Dobrý den, prosím o dopověď na dotaz:

jakým způsobem realizovat “převod” drobného majetku (účet 028) mezi 2 PO, které mají stejného zřizovatele (město Cheb). Jaký orgán by byl případným schvalovatelem převodu (RM, ZM? a podle jakého předpisu??

Nejedná se o majetek, který PO nabyla od zřizovatele bezúplatným převodem( § 27, odst. 7a) zákona č. 250/2000 Sb.).

Dar (bezúplatný převod( zakazuje § 37 zákona č. 250/2000 Sb, i když mám informace, že se to v praxi stejně dělá…

Děkuji

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation