Projektová dokumentace

Dobrý den, paní Mašková,

ve státní PO je na nedokončeném hmotném majetku SU 042 evidována projektová dokumentace ve výši 74.415,-Kč Podrobnější kontrolou jsem zjistila, že se jedná o PD na neinvestiční akci z roku 2013 (v té době byla PO org. složkou státu) a podle majetkáře je tato PD evidována po dobu záruky na akci do r. 2020. Nyní mi byla podána žádost na vyřazení této PD z účtu 042.  Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná o zmařenou investici, protože akce byla v minulosti zrealizována, ale jednalo se o neinvestiční akci. Nyní stojím před problémem, jak toto vyřazení zaúčtovat. Podle mého názoru měla být PD zařazena do nehmotného majetku a na základě vyřazovacího protokolu by byla z majetku nyní odúčtována.  Ale na druhou stranu PD se do majetku samostatně nezařazuje, nýbrž se přičítá k inv.majetku anebo TZ a v tomto případě byla PD k neinvestiční akci, ale přitom překročila hranici 40tis., takže byla zaúčtována do nedokončeného hmotného majetku.  Nakonec si myslím, že by se částka 74.415,-Kč měla zaúčtovat na stranu MD do daňově neuznatelných nákladů a DAL z nedokončeného majetku. Prosím, jaký na to máte názor?

Předem děkuji za spolupráci a hezký den a pevné zdraví.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation