Rekondiční pobyt

Dobrý den,

strážníkům Městské policie byly schváleny tzv. “rekondiční pobyty”, které budou hrazeny z rozpočtu města. Na jakou položku rozpočtové skladby by bylo správné tyto výdaje zahrnout? Myslím si, že by to mělo být paragraf 5311, položka 5499. Do nákladů pak na 527? Nebude hrazeno ze sociálního fondu, ale přímo z rozpočtu města.

Děkuji za odpověď a přeji všechno nejlepší do nového roku a pevné nervy, abyste nám nadále mohla být nápomocna.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation