Rezerva na pěstební činnost

Dobrý den, paní Mašková,

jsme státní p.o. a k 31.12.2019 jsme poprvé vytvořili rezervu na pěstební činnost ve výši 8,8mil.Kč.

Prosím, potřebuji raději s vámi zkonzultovat, zda je možné čerpat postupně tuto rezervu dřív z běžného účtu, než bude převedena v celkové zaúčtované výši 8,8mil. na zvláštní bankovní účet podle písm.a) odst.2 §10a zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu PO v našem případě do 30.6.2020?

Raději ještě prosím o kontrolu účtování použití rezervy:

předpis závazku 518/321

čerpání rezervy 441/555

úhrada závazku 321/241 (zde je právě otázka, zda se musí faktura hradit ze zvláštního účtu pro rezervu na pěstební činnost anebo se může uhradit z běžného účtu a až po převedení rezervy na zvláštní účet si použitou rezervu převést zpátky na běžný účet?)

předem děkuji za spolupráci a přeji nám všem klidné dny a hlavně zdraví v koronavirové pandemii.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation