Školení FKSP

Dobrý den paní Mašková,

 

vyslechla jsem si školení k FKSP a ráda bych si některé poznatky z něj ujasnila:

 

V § 2/1 prezentace str. 3 uvádíte, že FKSP se z odměn netvoří, jak tomu mám rozumět, o jaké odměny se jedná.

My máme účet 521 analyticky rozčleněn na složky mzdy (tarif, osobní příplatky …mimořádné odměny…), podle tohoto výkladu bychom z části mimořádné odměny neměli tvořit FKSP?

 

 

  1. Daňový režim prezentace str. 29 §14 – jste řekla, že k nepeněžnímu bezúplatnému plnění .. věcný dar si máme připsat i peněžní dary, ale dle mého názoru je do 2 tisíc osvobozeno jen nepeněžní

plnění (odkaz § 6/9/g) a peněžní plnění je dodaněno v celé výši. Na toto jste neupozornila.

 

  1. Ještě malý dotaz, zda jsem správně pochopila toto: veškeré nepeněžní plnění FKSP (dary k výročí, rekreace, brýle, vitamíny, dentální hygiena, pracovní obuv… ) musí být na faktury s IČ a adresou školy (v textu se jménem

zaměstnance) a  zaplaceny z účtu FKSP školy?

 

 

Děkuji moc za zpětnou vazbu i za podněty, které budeme zapracovat do kolektivní smlouvy a směrnice k hospodaření s FKSP.

Mějte se moc hezky.

Odpověď:

Dobrý den,

1.

souhlasím s Vaším názorem, v  online přednášce FKSP jsem již přemluvila, asi se k Vám dostala ještě ta původní, ano, byli vypuštěni žáci učilišť, a klasické odměny jsou v nákladech na platy- mzdy, viz všechny složky platu a mezd, odměny, náhrady platů, refundace, soudní náhrada platu – z toho 2%.
Ne: odměny z dohod, odstupné, odchodné.
2.
Ano, souhlasím, osvobozen je jen nepeněžní bezúplatný věcný dar do 2000 Kč. Sdělila jsem to poněkud nešikovně.
3.
Ano, nepeněžní plnění musí být hrazeny příspěvkovou organizací a to buď prostřednictví faktury přijaté nebo hotově (pokladna FKSP), u rekreace většinou – Fap a další náležitosti – jméno zaměstnance a další náležitosti, vychází z ustanovení – §§ 3/4,8 /114/2002 Sb., viz:
“Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou”.
S přáním příjemného dne
Jana Mašková

Post navigation