Technická a biologická rekultivace

Dobrý den, paní Mašková,

paní kolegyně se chystá na Vaše školení do Pardubic.
Bohužel bychom potřebovali poradit už nyní. Mohl bych Vás prosím požádat
o radu?

Připravujeme projekt výsadby aleje (dotace IROP) a přemýšlím o zařazení
mezi investici x neinvestici. Jedná se pouze o výsadbu stromů a keřů,
žádné cesty, žádné přemístění zeminy, žádné stavby, žádný mobiliář. Zařadil bych to do
neinvestice.

Jediné, co mě malinko zrazuje je fakt, že alej bude 1660 metrů
dlouhá podél cesty z jedné strany, v projektu je uvedeno že jde o “realizaci  významné krajinotvorné aleje v
extravilánu města”. Zakomponovány budou i stávající stromy, které se
pouze ošetří.

Nevím, zda-li nevznikne dílo, které mění krajinu (pohledově) a z toho
důvodu nemůže být posuzováno jako změna stavu pozemku, tedy investice?

V minulosti jsem řešil revitalizaci zeleně a nemohl se nikde dobrat
závěru (kraj, poskytovatel dotace ani příslušný FÚ). Nakonec jsem zvolil
investici, protože

se tehdy přitom budoval cestní systém a navážela se vrstva zeminy. A
právě v této době jsem slyšel názor, že změna krajiny může být do určité
fáze považována

za investici. Nyní tedy řeším, zda-li touto změnou je řekněme pohledová
změna na novou alej nebo zda-li je to podmíněno úpravou terénů,
vybudováním cest apod.

Snad jsem to paní Mašková moc nezamotal.

Děkuji , pokud budete mít chvilku mi odpovědět.

Mějte se hezky a kolegyně se na Vás už těší. Já bych také rád přijel,
ale vzhledem k pracovnímu zatížení a mému školení v min.týdnu na DPH se
mi to už nepodaří.

Jen vždycky vzpomínám na Jihlavu, kde jste nás naučila kurzové rozdíly,
aktivaci, časové rozlišení . Dnes při auditu díky tomu nemáme problémy.

S pozdravem

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation