Transfer ze SFŽP

Dobrý den,

nová státní příspěvková organizace poprvé uzavřela se SFŽP smlouvu o poskytnutí podpory na investiční akci-11 zastavení naučné stezky (obsahuje licenci, sochy, cedule, povalové chodníky, přístřešek, uhlířská chaloupka, mobiliář-lavice, stoly) prostřednictvím Národního programu Životního prostředí, tak raději potřebuji Vaši odbornou pomoc při zaúčtování. Celkové výdaje jsou 1 076 014,-Kč, 85% je dotace 914 611,-Kč a 15% jsou vlastní zdroje 161 403,-Kč. Dotace bude poskytnuta v roce 2019 ve výši 620 738,-Kč a v roce 2020 ve výši 293 873,-Kč postupně vždy po předložené žádosti o uvolnění finan. prostředků vč. kopií jednotlivých faktur.

1) jakým způsobem zaúčtovat předpis investiční dotace, zda postupně v roce 2019 a pak v roce 2020 nebo najednou v roce 2019?

2) vlastní zdroje se mohou platit z fondu reprodukce majetku?

3) jakým způsobem účtovat jednotlivé investiční výdaje, zda na účet 042 vč. licence na užití výtvarných děl pro použití na informačních panelech pro naučnou stezku a až bude dílo celé dokončené a předané do užívání v roce 2020 bude zařazeno do hmotného majetku jako jeden celek Naučná stezka anebo licence se bude účtovat do nedokončeného nehmotného majetku na účet 041 a pak bude samostatně zařazena do nehmotného majetku?

4) po zařazení majetku se bude muset řešit transferový podíl, aby se odepisovala hodnota majetku bez dotace, je-li to tak?

Předem děkuji za odpověď .

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation