Vratka části dotace

Dobrý den, paní inženýrko

jsme příspěvková organizace a nevíme si rady s účtováním po kontrole zřizovatele, která nám zaslala výzvu k vrácení části dotace podle § 22 ods. 6  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o neuznatelné náklady dotace na soc. služby v r. 2016. Částku jsme vrátili ve stanovené lhůtě počátkem letošního roku, nejednalo se tedy o porušení rozpočtové kázně. Metodik zřizovatele nám poradil, jak máme tuto vratku zaúčtovat v letošním roce:

1)      Předpis závazku s ÚZ 13305 (dané služby)  672 XXX  / 349 XXX

2)      Odvod částky 349 XXX / 241 XXX

 

Myslíme si však, že by tento předpis narušil vyúčtování dotace na soc.služby v letošním roce. Existuje nějaká jiná možnost zaúčtování? Anebo použít předpis metodika a místo ÚZ 13305 použít ÚZ vlastních zdrojů?

Odpověď: Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation