Zaúčtování transferů příspěvků a čerpání nákladů u projektu

Dobrý den paní Mašková,
děkuji za možnost poradenství, fakturu za rok 2022 jsem uhradila a poprosila bych o konzultaci v zaúčtování transférů příspěvků  a čerp.nákladů u projektu na období 2,5 roku v celkové výši Kč  361.053,-“Polytechnické vzdělávání” na základě
Smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace uzavřené s KÚ-Moravskosl.krajem, kdy jsme obdrželi  zatím dvě dotace  (skládají se z evropského podílu,národního podílu  a podílu MSK) v celk. výši Kč 108.316,-. Zaúčtovala jsem tedy 241/472.
Pořídili jsme pro techn.kroužky v rámci projektu uč.pomůcky celkem v částce  Kč  99.296,- Kč.  Účtovala jsem  558/321,  ÚZ jednotl.částky – evropský podíl,nár.podíl.
K 31.12.2021   jsem účtovala  D.P.A.  388/672   ve výši čerpání projektu Kč  99.296,-
Dále  k 31.12.2021  jsem zaúčtovala   348/388   Kč 99.296,-,
a k tomu   vypoř.zál. k 31.12.2021  Kč  99.296,-    472/348.
Postupovala jsem v zaúčtování správně? Děkuji p.Mašková za pomoc  ohledně zaúčtování tohoto tzv.dlouhod.transféru.
Příspěvkové organizace mají i vyplňovat  na závěr roku  “Výkaz o partnerství”, ale údajně  tento výkaz se vyplňuje až v případě
opravdu  vysokého  transféru   v miliónové výši, je to tak správně?

p. Mašková poprosím ještě o radu, jedná se o závodní stravování  v naší příspěvkové organizaci, kdy město tj.zřizovatel nám přispívá na provoz, a patříme pod Min.školství, které nám posílá účel.dotace tzv.”Přímé nákl.vzdělávání” na platy
pedagogů,OON,odvody zdrav.a soc.org.,ONIV prostřednictvím  KÚ-MSK.
V lednu až do července  2021  jako v předešlých letech naše organizace poskytovala zaměstnancům  závodní stravování  formou strav.veř.strav.pro int.zaměstnance   prac.den/po 3 hod./zam./strav.veř.stav.Kč 100,-.
Tuto stokorunovou strav.veř.strav.jsme hradili  55% z ONIVu, 35 % z FKSP, a 10% si uhradil  zaměstnanec.    V měsíci   červenci  2021 jsme dostali pokyn, že došlo  k 1.1.2021  ke změně v zákoně Min.fin.
a  není možno  přispívat  na závodní stravování  z  tohoto “ONIVu”  a musíme  tyto náklady  za sedm měsíců  opravit a zaúčtovat z nákladů hlavní činnosti.   Nyní  k 31.12.2021 nám ovšem vychází záporný
výsledek hospodaření.   Může naše organizace tedy p.ředitel  vydat  přílohu ke vnitřní směrnici  o změně  úhrady stravenek a mohu nyní k 31.12.2021   zapojit fond FKSP,  ve kterém máme vyšší zůstatek
a přeúčtovat dle této přílohy  k vnitřní směrnici   zvýšení příspěvku z FKSP zpětně  od  února do července  na poskytnutí příspěvku dodatečně z FKSP +20%  a  tedy dle počtu odebr.strav.přeúčtovat  z FKSP  412/527,
tím by  se  záporný výsledek hospodaření   určitě snížil .  Máme i  rezervu v Rezervním fondu  a  k 31.12.2021  můžeme na dofinancování použít poté i Rez.fond. Děkuji moc předem za  Vaši odpověď a pomoc.

Paní Mašková  ráda bych se ještě zeptala na zaúčtování  naříz.odvodů  z  odpisů,  kdy oproti předešlým  rokům máme nyní od 1.1.2022  změnu, kdy  zřizovatel  nám  zvýšil  provozní příspěvek  o výši odpisů,
ale  sdělil nám  formou  nově  “Zásady financování odpisů u přísp.organizací” ,   že  nařídí  vybraným přísp.org. odvody z odpisů  čtvrtletně, mohu se poradit, jak zaúčtovat?  Z fondu investic?  416/závazek349
a potom při odeslání   urč.fin.prostředků  349/241?
Ještě jednou moc děkuji .  S  pozdravením  a přáním  pěkného den.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation