Zavedení technického zhodnocení cizího majetku – pořizovací cena a DPH

Dobrý den, paní Ing. Mašková,

měla bych na Vás dotaz týkající se níže uvedené problematiky:

 Kraj jako vlastník budovy základní školy, která je zřizovací listinou převedena do správy příspěvkové organizace (základní školy), provedl na budově školy technické zhodnocení – rekonstrukci střechy. Rekonstrukce bude částečně hrazena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj, jednalo se o národní dotační titul, kdy kraj akci předfinancoval.

Součástí předávacího protokolu k zavedení technického zhodnocení cizího majetku do evidence je soupis faktur, u některých je DPH účtována v přenesené daňové povinnosti.

Dotaz zní, zda v daném případě zavádím TZH cizího majetku v pořizovací ceně včetně DPH nebo bez DPH?

V publikaci Dlouhodobý majetek a jeho odpisy je uvedeno v bodě 17.4. Pořizovací cena a daně, že daň z přidané hodnoty nevstupuje do ceny pořízení. Shlédla jsem několik účetních případů zavedení technického zhodnocení cizího majetku, které zaváděla moje předchůdkyně a pořizovací cena byla včetně DPH, já jsem však nenašla důvod, proč byla pořizovací cena v těchto případech uvedena včetně daně z přidané hodnoty.

Děkuji za objasnění, ráda bych věděla, jak správně postupovat.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation