Zlepšený VH příspěvkové organizace

Dobrý den,

na základě účetní závěrky a rozboru hospodaření příspěvkové organizace za 3.čtvrtletí, je již teď zcela jisté, že příspěvková organizace vykáže na konci roku zlepšený VH cca 600 tis. Kč (vznikl úsporou peněz z provozního příspěvku od zřizovatele). Příspěvek na provoz byl příspěvkové organizaci schválen jako závazný ukazatel rozpočtu města zastupitelstvem. Může nyní zastupitelstvo na základě rozboru hospodaření p.o., snížit tento závazný ukazatel tzn. sníží příspěvek na provoz p.o. Dle § 28 odst. 9a) zákona č. 250/2000 Sb., může zřizovatel (u nás rada města) uložit p.o. odvod do svého rozpočtu jestliže plánované výnosy překračují plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu. Nebo musí rada města uložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města?

  1. zastupitelstvo sníží příspěvkové organizaci příspěvek na provoz (p.o. by musela část příspěvku, který ji byl již poskytnut vrátit městu), nebo
  2. rada uloží příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města z provozních prostředků p.o. (nebude se snižovat celková výše příspěvku na provoz).

Jak o této skutečnosti bude účtovat příspěvková organizace a město?

Předem děkuji za opověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation