Ztráta ŠJ v doplňkové činnosti

Dobrý den,

hospodaření příspěvkové organizace (zřizovatel město) Školní jídelny skončilo v roce 2020 v celkové ztrátě 148 tis. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo nakonec zisku ve výši 74 tis. Kč a to zejména poskytnutím mimořádného příspěvku od zřizovatele na provoz koncem roku 2020 ve výši 200 tis. na zajištění provozu stravovacích služeb v rámci hlavní činnost (jinak by ŠJ neměla na úhradu nejnutnějších výdajů do konce roku) a v doplňkové činnosti dosáhla ŠJ ztráty ve výši 222 tis. Kč. V loňském roce byla činnost ŠJ značně ovlivněna pandemií Covid (výrazný úbytek odebrané stravy) v důsledku uzavření a omezení provozu škol. V doplňkové činnosti vaří ŠJ pro zaměstnance škol a cizí strávníky, zde bohužel došlo taky k velkému výpadku odebrané stravy, ale náklady na mzdy, odpisy atd. zůstaly stejné.

Obracím se na Vás s dotazem, zda při schvalování roční účetní závěrky a VH může zřizovatel rozhodnout o úhradě této ztráty z rezervního fondu. Rezervní fond byl v průběhu několika let tvořen zejména ze zisku z doplňkové činnosti (HČ byla v zisku jen minimálně případně byla lehce ztrátová a DČ ji pokrývala), konečný stav RF k 31.12.2020 byl 99 tis. Kč, takže by se ztráta „umazala“ jen částečně. V zákoně 250/2000 Sb. je uvedeno, že RF může být použit na úhradu ztráty za předchozí léta, ale že by se jednalo jen o ztrátu z HČ jsem se nikde nedočetla. Situace je o to těžší, že ŠJ se do této situace nedostala svou vinnou, ale tento problém bude mít asi velká část ŠJ, a to nepočítáme hospodaření a případnou ztrátu v letošním roce, protože situace se nadále nevyvíjí příznivě.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation