ZUŠ – Město – DP za rok 2021

Dobrý den,

zasílám přiznání ke kontrole. Předem Vám děkuji.

1.
Pomocné dokumenty:
Použila jsem tabulku pro DPPO viz. příloha.
V příloze je také čtvrtletní výkaz mzdy (příloha-SKM……3480)
Dále je v příloze rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha
Dále jsem nedávala daňovou úsporu, ale máme paní, která má invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (příloha-SKM…..5230)

V daňovém přiznání si nevím si rady u kategorie účetní jednotky V – velká, minulý rok jsem dávala a nebyl problém. Píše mi to to i chybu viz. daňové přiznání (příloha-SKM…….5330)?
——————————————
2.
Toto je dotaz k daňové úspoře:
Jak jste říkala o daňové úspoře, že musíme mít excel. tabulku: to se týká přiznání roku 2020 jsme uplatňovali daň. úsporu 32.805Kč (řádek 30) stačí do tabulky vypsat náklady roku 2021 např. kancelářské, hygienické prostředky nebo drobný materiál, opravy,… nebo to musí být nějaký specifický náklad?

Dále jsme v daňovém přiznání roku 2020 nedávala daňovou úsporu, ale máme invalidního důchodce, ten nám snížil slevu na dani, daň byla nulová. Tak tabulku nemusíme zpracovávat?

A toto jsem udělala i v roce 2021, nebudeme muset vést excel. tabulku pro daňovou úsporu?

………………………………………….
3.
Dále mám dotaz na šablony II. Začátek byl v roce 2019. K 30.6.2021 jsme šablony utratily i zaslali podklady na ministerstvo. Od té doby čekáme. Nyní v roce 2022 chtějí doložit 3 šablony cca na 17.500Kč nevíme zda to obhájíme a budeme muset vracet peníze. Jedná se o tom.
Kdyby to nastalo budu účtovat do roku 2022. Zatím mám zaúčtováno celkovou částku na účtu 388 a na účtu 472.
Jak je to s účtováním?

Předem Vám moc děkuji a s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

interaktivní DP není v roce 2022 na GFŘ vyvěšeno a ani nelze přeposílat (nejde pak otevřít), nejsem až takový “ajťák”, abych to vyřešila, pravděpodobně to mají chráněné, testovala jsem Vaše DP v databázi EPO na stránkách GFŘ, samozřejmě není u nich uložené.
 Zadání:
VH BÚO: 106 284,65
VZZ:        106 284, 65
V: 24 356 154
N: 24 249 869
 VH  106 285
        Hlavní č.                       Transfery          Hospodářská
V      1662101                        22694053          x
N      1555816                        22694053
         106 285                           0
Posílám strukturu Vašeho DP za rok 2021 a vyplňte do DP za rok 2021 (vzor č.32) ručně nebo v databázi EPO:
Hlavička
04: Kód rozlišení typu přiznání:                                        3A
07: Kategorie účetní jednotky:                                          V
řádek 10:                            k 31.12.2021                          106 285
Příloha A Rozdělení výdajů— Účtová třída 5 – Náklady    22 694 053
řádek 40:                                                                            22 694 053
řádek 70:                                                                            22 694 053
ř. 100                                                                                  22 694 053
ř. 170                                                                                  22 694 053
ř. 200                                                                                       106 285
ř. 220                                                                                       106 285
ř. 250                                                                                       106 285
ř. 251                                                                                       106 285
ř. 270                                                                                                  0
ř. 290                                                                                                  0
ř. 310                                                                                                  0
ř. 330                                                                                                  0
ř. 340                                                                                                  0
ř. 360                                                                                                  0
Vybrané ukazatele hospodaření
roční úhrn čistého obratu  (str.6)                                         24 556 154
Výklad lidově:
Za hlavní činnost Vaše ÚJ vykázala plusovou činnost ve výši: 106 285 Kč, za hospodářskou činnost jste vykázali 0 Kč. Výsledek hospodaření v běžném roce je 106 285 – řádek 10.
V DP za rok 2021 není možné vylučovat výnosy a náklady za hlavní plusovou činnost, ale vylučujete transfery – výnosy a s tím spojené náklady  (příloha A, ř. 40 a 101 a pak ty součtové), základ daně činí: 106 285 Kč, jako subjekt PO uplatníte daňovou úsporu do výše základu daně podle § 20/7/586/1992 Sb. ve výši 106 285 Kč, daň činí nula. V roce 2022 prokážete úsporu za hlavní činnost – náklady. O dani se neúčtuje, pokud je nulová.
Klidně napište nebo volejte, bohužel ty interaktivní formuláře lze pouze koupit na netu nebo stáhnout z finanční správy, ale jsou blokované a nejdou posílat mailem, tedy jdou, ale nelze pak otevřít.
Ano, vybraná účetní jednotka = veřejně prospěšný poplatník je podle § 1b/5/563/1991 Sb., zákona o účetnictví, velkou jednotkou – V (v DP 07).
 
Ještě by mohla být varianta vyplnění DP za rok 2021, že by jednotka nevylučovala výnosy a náklady za transfery a zdanila celou plusovou hlavní činnost, matematicky samozřejmě musí vyjít stejně, viz:
 
řádek 10:                            k 31.12.2021                                106 285
ř. 200                                                                                       106 285
ř. 220                                                                                       106 285
ř. 250                                                                                       106 285
ř. 251                                                                                       106 285
ř. 270                                                                                                  0
ř. 290                                                                                                  0
ř. 310                                                                                                  0
ř. 330                                                                                                  0
ř. 340                                                                                                  0
ř. 360                                                                                                  0
Vybrané ukazatele hospodaření
roční úhrn čistého obratu  (str.6)                                         24 556 154
 
S pozdravem
Jana Mašková

Post navigation